Ako je to s lehotami doručovania zásielok o začatí správneho konania?

Dobrý deň, potrebovala by som zaujať stanovisko k § 24 zákona o správnom konaní a v súvislosti s doručovaním oznámenia o dni konania. Dostala som totiž zásielku o začatí konania (ako účastník konania – občan) od stavebného úradu s tým, že v zásielke bol uvedený konkrétny deň konania. O ňom som sa však nedozvedela, nakoľko zásielka mi bola prvýkrát doručená počas dňa, kedy som bola v zamestnaní. Na ďalší deň ( v piatok) mi vraj bola doručená opätovne, s tým že som bola neprítomná, dostala som do poštovej schránky oznam o uložení zásielky s vyznačenou úložnou dobou 18 kalendárnych dní. Bol víkend a keď som si ju išla v priebehu týždňa vyzdvihnúť na pošte, pracovníčka pošty mi oznámila, že zásielka bola už vrátená adresátovi, lebo ten vyznačil na obálke úložnú dobu 3 dní. Konania som sa samozrejme nezúčastnila, lebo som nevedela termín konania. Konanie prebehlo aj bez mojej prítomnosti a keď som sa odvolala a žiadala stanovenie nového termínu, stavebný úrad mi napísal: na základe ustanovenia § 24 zákona o správnom poriadku ak si adresát, ktorý bol na to vhodne upovedomený, nevyzdvihne písomnosť do troch dní od uloženia, posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia , aj keď sa adresát o uložení nedozvedel, t.j. tretí deň bol dňom posledným na prevzatie listu. Kto v tomto prípade pochybil? Prosím o výklad § 24 zákona o správnom konaní, resp. o podanie informácie k uvedenej situácii, príp. odkaz, kde by som našla komentár k lehotám doručovania občanovi v zmysle tohto zákona. Ďakujem

maximálne 100 znakov, detaily k otázke môžete zapísať v ďalšom kroku

Články

Poistenci, preverte si, koľko vám na očkovanie prispeje vaša poisťovňa
Povinné očkovanie je plne hradené štátom. Niektoré vakcíny nám však lekár môže iba odporúčať a my si za nich musíme zaplatiť. Zdravotné poisťovne preto ponúkajú svojim klientom rôzne benefity.
Nezaočkovaných musí lekár nahlásiť úradom
Očkovanie pomáha chrániť spoločnosť, napriek tomu je pre mnohých strašiakom.
Akú penziu by ste dostali ihneď a o koľko by narástol váš dôchodok, ak by ste popri ňom aj pracovali
Do dôchodku už nie je ďaleko a vy zvažujete, čo sa vám viac vyplatí. Pozrite si konkrétne príklady z praxe, aký by vám vyšiel predčasný dôchodok, koľko by ste dostali po dosiahnutí dôchodkového veku a o koľko by vám vrástla penzia, ak by ste popri nej chodili aj do práce.
Ktoré značky áut sa opotrebúvajú najpomalšie a ktoré sa aj po ojazdení oplatí i havarijne poistiť?
Majitelia starších vozidiel často zvažujú, či treba mať popri povinnej zákonnej poistke aj tú havarijnú. Na isté modely sa to oplatí, na iné nie.
Návrh za 300 miliónov eur padol. Zvýšený prídavok na dieťa nebude
Plénum pri návrhu na skrátený režim pri prídavku na dieťa nebolo uznášaniaschopné ani na druhý pokus