Ako legálne rozdeliť parcelu v extraviláne?

Extravilán, chatová oblasť, trvale trávne por., úzka a malá parcela, ktorú potrebujem rozdeliť na menšie parcely. Z jednej z nich aj spraviť prístupovú cestu. Majiteľ ju celú nechce predať, pretože po krajoch parcely má vlastné siete. Zákon o drobení pozemkov v extraviláne zakazuje deliť pozemky určené pre poľnohosp. využitie, čo sa teoreticky týka aj tejto parcely aj keď jej poľnohosp. využitie si neviem predstaviť (úzka parcela medzi cestou a potokom cez ktoru vedie neleg. prístup. cesta ku chate). V územnom pláne je táto parcela označená ako záchytné parkoviská a garáže. Neexistuje spôsob ako zmeniť druh pozemku, napríklad na ostatné plochy, záhrady, zastavané plochy tak, aby bolo možné obísť zákon č. 18 /1995 Z. z.  a rozdeliť túto parcelu na menšie parcely?

maximálne 100 znakov, detaily k otázke môžete zapísať v ďalšom kroku