Ako vysporiadať pozemok po nezistenom vlastníkovi do môjho vlastníctva?

Vlastním rodinný dom, ktorý stojí  na nevysporiadanom pozemku  v správe Slovenského pozemkového fondu. Vlastník, na ktorého je vystavený list vlastníctva je po vyjadrení pracovníka SPF nezistený. Nie sú záznamy ani na matrike a ani farskom úrade. Údajne celá rodina bola počas druhej svetovej vojny deportovaná. Bol som aj na židovskom cintoríne v obci, ale hrob vlastníka som nenašiel. Prosím o radu, aké kroky mám podniknúť vo veci vysporiadania predmetného pozemku do môjho vlastníctva. Ďakujem

 

maximálne 100 znakov, detaily k otázke môžete zapísať v ďalšom kroku