Ako zrušiť darovaciu zmluvu?

Dobrý deň,

 v roku 2009 som daroval bývalej manželke 1/2 bytu, ktorú podľa ústnej dohody mala darovať synom po dovŕšení plnoletosti (nie je uvedené v darovacej zmluve-moja chyba). Následne bývalá manželka podala návrh na zvýšenie výživného pre obe, v súčasnosti už dospelé deti, pričom v priebehu pojednávania uviedla klamstvá, ktoré som vyvrátil, avšak ktorými ma znevážila pred súdom. Zároveň navádza synov proti mne a svojimi výrokmi ich odrádza od návštev v mieste môjho bydliska. Odmieta mi podávať informácie o štúdiu synov, aj keď neboli dospelí a hanlivo sa vyjadruje o mojej osobe pred rodinou a známymi. Ako mám postupoveď, keď chcem, aby mi vrátila darovanú 1/2 bytu?

maximálne 100 znakov, detaily k otázke môžete zapísať v ďalšom kroku