Kde a ako vybaviť preukaz zdravotne ťažko postihnutej osoby?

Vybavenie preukazu zdravotne ťažko postihnutej osoby aký je postup a kde sa vybavuje pre občana v Bratislave obvod IV ? Aké doklady a potvrdenia a ako dlho staré potvrdenia ? Kde sa to vybavuje a aké úradné hodiny sú tam ?

maximálne 100 znakov, detaily k otázke môžete zapísať v ďalšom kroku