Materská dovolenka pri evidencii na Úrade práce

Dobrý deň,

od 1.11.2016 som v evidencii ÚPSVaR ako nezamestnaný a poberám podporu v nezamestnanosti. Predtým som pracoval 5r. bez prerušenia.
Nakoľko sa mi nedarí získať vhodnú prácu, chcel by som využiť možnosť ísť ako otec na materskú od 1.5.2017, nakoľko mi končí nárok na podporu.

Dcéra dovŕši 3 rok v Novembri 2017.

Od 1.2.2017 mám podpoísanú dohodu so zamestnávateľom, na základe ktorej som však doteraz neodpracoval ani 1h.

Moje otázky sú nasledovné:
1.) mám nárok na materskú a ak áno, z čoho sa bude vypočítavať?
2.) pred nástupom na materskú je lepšie dohodu ukončiť, alebo ponechať?
3.) ostanem ďalej evidovaný na úrade práce, alebo musím byť z evidencie vyradený dňom nástupu na materskú?

Žiaden blog ani článok, ktorý som doteraz čítal nerieši variantu, keď je niekto evidovaný na ÚPSVaR, preto by mi akákoľvek pomoc pomohla.

ďakujem za odpoveď

maximálne 100 znakov, detaily k otázke môžete zapísať v ďalšom kroku

Články

Chcete vycestovať za prácou do EÚ? Informujte sa o sociálnom poistení
Ste zamestnanec, živnostník alebo inak podnikáte ako samostatne zárobkovo činná osoba? Ak si počas leta chcete zarobiť v niektorej z krajín Európskej únie, nemali by ste podceniť svoje povinnosti v oblasti sociálneho zabezpečenia.
Majetok rozháda rodinu, urobte závet
Vaša posledná vôľa môže podmienky dedenia upraviť presne tak, ako si želáte. Vyhnete sa prípadným sporom.
Zákonných dedičov možno závetom vylúčiť, okrem detí
Na podmienky uvedené v testamente sa neprihliada. Dediča v ničom nemôžete obmedziť.
Manželia spíšu testament osobitne
Či už žijete v manželskom zväzku, ste rozvedený alebo bezdetný, každá životná situácia má svoje špecifiká, ktoré sa prejavujú aj pri spisovaní závetu. Pozrite sa, ako si zariadiť svoju pozostalosť, keď máte nevlastné deti či žijete s manželom odlúčene.
Osobné údaje prejdú revolúciou
Slovenským firmám zavedie vznikajúca legislatíva nové povinnosti a hrozby vysokej pokuty.