Náhrada škody. Prosím poraďte mi.

Vnučka s rodinou býva dva mesiace v prenajatom byte. Stalo sa, že sa pokazila automatická práčka a zatopila byt aj susedov. Škody sú dosť značné. Po udalosti sa dozvedela, že byt nie je poistený. Musí ako nájomník hradiť všetky vzniknuté škody sama? Nie je v zákone zakotvená povinnosť majiteľa poistiť prenajímaný byt? Alebo je nejaká možnosť ako sa vyhnúť hradeniu celej škody Príjmy rodiny sú nízke.
Ďakujem.

maximálne 100 znakov, detaily k otázke môžete zapísať v ďalšom kroku

Články

Chcete vycestovať za prácou do EÚ? Informujte sa o sociálnom poistení
Ste zamestnanec, živnostník alebo inak podnikáte ako samostatne zárobkovo činná osoba? Ak si počas leta chcete zarobiť v niektorej z krajín Európskej únie, nemali by ste podceniť svoje povinnosti v oblasti sociálneho zabezpečenia.
Majetok rozháda rodinu, urobte závet
Vaša posledná vôľa môže podmienky dedenia upraviť presne tak, ako si želáte. Vyhnete sa prípadným sporom.
Zákonných dedičov možno závetom vylúčiť, okrem detí
Na podmienky uvedené v testamente sa neprihliada. Dediča v ničom nemôžete obmedziť.
Manželia spíšu testament osobitne
Či už žijete v manželskom zväzku, ste rozvedený alebo bezdetný, každá životná situácia má svoje špecifiká, ktoré sa prejavujú aj pri spisovaní závetu. Pozrite sa, ako si zariadiť svoju pozostalosť, keď máte nevlastné deti či žijete s manželom odlúčene.
Osobné údaje prejdú revolúciou
Slovenským firmám zavedie vznikajúca legislatíva nové povinnosti a hrozby vysokej pokuty.