Nájomná zmluva a jej platnosť

Dobrý deň ,
mám na vás prosbu o radu pri mojom probléme. Ide o to že s jedným nemenovaným podnikom mám nájomnú zmluvu na nebytový priestor na dobú neurčitú s výpovednou dobou 3 mesiace. S rodinných dôvodov som sa rozhodol ukončiť činnosť v tej prevádzke , podal som výpoveď a keďže v domnení že zmluva je ešte platná 3 mesiace som začal hľadať niekoho kto tu prevádzku odo mňa prevezme a odkúpi všetko zariadenie ktoré tam mám. Takého človeka som aj našiel ktorý je ochotný odo mňa prevziať kontinuálne všetky záväzky ktoré mi vyplývajú s nájomnej zmluvy a pokračovať kontinuálne v prevádzke. Lenže keď som dal návrh tomu podniku že som našiel za seba nástupcu , on ho nechce akceptovať z dôvodu že ten priestor už niekomu sľúbili.
V zmluve mám ale bod : V prípade , že Nájomca nájde za seba zástupcu , ktorý je ochotný prevziať na seba kontinuálne všetky zodpovednosti Nájomcu vyplývajúce z tejto Zmluvy , je Prenajímateľ povinný , a to s výnimkou odôvodnených prípadov , dohodnúť sa s Nájomcom a novým nájomcom na Dodatku k tejto zmluve , (resp. Zmluve o postúpení práv a záväzkov z tejto Zmluvy ) , na základe ktorého vstúpi nový nájomca do všetkých práv a povinností Nájomcu z tejto Zmluvy.
Problém je v tom že skôr ako som našiel nástupcu som dal výpoveď . Lenže podľa môjho laického názora je zmluva a teda aj ten bod platný až do riadneho skončenia nájmu.
Podotýkam že zmluvu pripravoval podnik a teda aj tento bod tam dal on.
Nakoľko človek s ktorým som sa už ja dohodol že to odo mňa prevezme už investoval do priestoru nejaké peniaze a aj pre mňa by bolo lepšie ak by všetko zariadenie ktoré tam mám niekto odkúpil , poprosím vás o radu či má význam bojovať , či by som v prípade žaloby na súde mal šancu uspieť a žiadať si náhradu škody.
Ďakujem pekne za radu.

maximálne 100 znakov, detaily k otázke môžete zapísať v ďalšom kroku

Články

Poistenci, preverte si, koľko vám na očkovanie prispeje vaša poisťovňa
Povinné očkovanie je plne hradené štátom. Niektoré vakcíny nám však lekár môže iba odporúčať a my si za nich musíme zaplatiť. Zdravotné poisťovne preto ponúkajú svojim klientom rôzne benefity.
Nezaočkovaných musí lekár nahlásiť úradom
Očkovanie pomáha chrániť spoločnosť, napriek tomu je pre mnohých strašiakom.
Akú penziu by ste dostali ihneď a o koľko by narástol váš dôchodok, ak by ste popri ňom aj pracovali
Do dôchodku už nie je ďaleko a vy zvažujete, čo sa vám viac vyplatí. Pozrite si konkrétne príklady z praxe, aký by vám vyšiel predčasný dôchodok, koľko by ste dostali po dosiahnutí dôchodkového veku a o koľko by vám vrástla penzia, ak by ste popri nej chodili aj do práce.
Ktoré značky áut sa opotrebúvajú najpomalšie a ktoré sa aj po ojazdení oplatí i havarijne poistiť?
Majitelia starších vozidiel často zvažujú, či treba mať popri povinnej zákonnej poistke aj tú havarijnú. Na isté modely sa to oplatí, na iné nie.
Návrh za 300 miliónov eur padol. Zvýšený prídavok na dieťa nebude
Plénum pri návrhu na skrátený režim pri prídavku na dieťa nebolo uznášaniaschopné ani na druhý pokus