Nezamestnaný neplatí výživné na maloleté dieťa, môže?

Môže bývalý manžel neplatiť súdom určené výživné, keď je nezamestnaný a nemá žiaden príjem?

maximálne 100 znakov, detaily k otázke môžete zapísať v ďalšom kroku