Nezdaniteľná časť základu dane poberateľa výsluhového dôchodku

Od 1.8.2009 som poberateľom výsluhového dôchodku podľa zákona č. 328/2002Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov. Môj služobný pomer v roku 2009 trval od 1.1.2009 do 31.7.2009.

Keďže som nebol počas celého zdaňovacieho obdobia roka 2009 poberateľom výsluhového dôchodku myslím si, že za dobu trvania služobného pomeru si môžem uplatniť podľa § 11 ods. 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov za dobu trvaniaslužobného pomeru pomernú časť odpočítateľnej položky základu dane, ktorá je zamesiace január 2009 až júl 2009 vrátane vo výške 2 249,89 €. Túto sumu mi uviedol do potvrdenia o príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti aj môj bývalý zamestnávateľ.

Takto do formulára pre daňové priznanie FO typ A do riadku 37 (zníženie základu dane podľa § 11 ods.2 zákona o daniz príjmu) uvediem sumu 2 249,89 €  (v prípade, že by som nebol poberateľom výsluhového dôchodku by to bola suma 4 025,70 €). Po ukončení služobného pomeru v roku 2009 som už nemal žiadne ďalšie príjmy okrem výsluhového dôchodku, ktorý sa do príjmu nezapočítava. Je môj postup správny?

maximálne 100 znakov, detaily k otázke môžete zapísať v ďalšom kroku

Články

Poistenci, preverte si, koľko vám na očkovanie prispeje vaša poisťovňa
Povinné očkovanie je plne hradené štátom. Niektoré vakcíny nám však lekár môže iba odporúčať a my si za nich musíme zaplatiť. Zdravotné poisťovne preto ponúkajú svojim klientom rôzne benefity.
Nezaočkovaných musí lekár nahlásiť úradom
Očkovanie pomáha chrániť spoločnosť, napriek tomu je pre mnohých strašiakom.
Akú penziu by ste dostali ihneď a o koľko by narástol váš dôchodok, ak by ste popri ňom aj pracovali
Do dôchodku už nie je ďaleko a vy zvažujete, čo sa vám viac vyplatí. Pozrite si konkrétne príklady z praxe, aký by vám vyšiel predčasný dôchodok, koľko by ste dostali po dosiahnutí dôchodkového veku a o koľko by vám vrástla penzia, ak by ste popri nej chodili aj do práce.
Ktoré značky áut sa opotrebúvajú najpomalšie a ktoré sa aj po ojazdení oplatí i havarijne poistiť?
Majitelia starších vozidiel často zvažujú, či treba mať popri povinnej zákonnej poistke aj tú havarijnú. Na isté modely sa to oplatí, na iné nie.
Návrh za 300 miliónov eur padol. Zvýšený prídavok na dieťa nebude
Plénum pri návrhu na skrátený režim pri prídavku na dieťa nebolo uznášaniaschopné ani na druhý pokus