Nezisková organizácia - zriadovateľ vs. riaditeľ vs. zamestnanec

Zariadenie „Centrum špeciálnopedagogického poradenstva“, ktoré bolo zriadené na základe zriaďovacej listiny podľa zákona č. 279/1993 Z.z. o školských zariadeniach, je neziskovou organizáciou zaradenou do siete škôl a školských zariadení v SR, má svojho zriaďovateľa, ktorým je fyzická osoba, pán XY. V štatúte i v zriaďovacej listine je uvedené, že riaditeľa Centra menuje a odvoláva zriaďovateľ.
1. Je možné, aby riaditeľ i zriaďovateľ bola tá istá osoba? Teda, že pán XY ako zriadovateľ vymenuje sám seba ako riaditeľa?
2. Pán XY má zároveň živnosť na služby špeciálnopedagogického poradenstva. Môže sa v Centre (ktorého je zriadovateľom a zároveň aj riaditeľom) zamestnať ako riadny zamestnanec, kedže kvalifikačné predpoklady spĺňa a teda by mohol svoju živnosť zrušiť?
Alebo by bolo lepšie, keby zostal živnostníkom a svoje vykonané a vykázané poradenské hodiny neziskovke-poradenskému centru (ktoré zriadil a ktorému je riaditeľom) fakturoval?
Dakujem.

maximálne 100 znakov, detaily k otázke môžete zapísať v ďalšom kroku

Články

Plat nad 1 000 eur? Tu sú ponuky
Pozrite si prehľad aktuálne voľných pracovných miest s nadštandardným platom. Ponúka ich portál ISTP.sk.
Pri sľúbenej práci sa nedajte odbiť
Offer letter či oficiálna ponuka na zamestnanie je u nás novinkou. Môže však spôsobiť právne prekáračky.
Ľudia s vysokým IQ? Takéto majú problémy
S vysokou inteligenciou prichádza zároveň aj mnoho problémov. Čo sťažuje život múdrym ľuďom?
20 otázok o dávkach a dôchodkoch
Aké príspevky či dôchodky môže dostávať od štátu živnostník, dôchodca, zamestnanec alebo človek bez práce? Na otázky čitateľov Hospodárskych novín odpovedajú Sociálna poisťovňa a Ľubica Navrátilová, expertka na sociálne veci.
Pat vyrieši zmena systému voľby
Nových sudcov by mohli samostatne navrhovať prezident, parlament, najvyšší súd či súdna rada.