Pracovná vyťaženosť ako choroba z povolania?

Je možné klasifikovať pracovnú vyťaženosť spôsobenú duševnou prácou ako chorobu z povolania?

maximálne 100 znakov, detaily k otázke môžete zapísať v ďalšom kroku

Články

Digitálne zručnosti? Potrebné aj pri manuálnej práci
Za posledných desať rokov sa požiadavky na digitálne zručnosti preniesli aj do manuálnych profesií. Schopnosť takýchto pracovníkov prispôsobiť sa informačným technológiám výrazne vzrástla.
Chcete prenajať byt? Dajte si však pozor, aby ste neprerobili
Ani dobre napísaná nájomná zmluva neochráni pred škodami na majetku, Preto skôr, ako sa majiteľ rozhodne prenajať byt, mal by si ho poistiť.
Za stratu uložených dát cloudoví poskytovatelia často vôbec neručia
Zmluvy o poskytovaní cloudovej služby neraz obsahujú právne nevýhodné podmienky, píše IT právnička v spoločnosti Disig a.s., Petra Zabuďková.
Vzniká nový druh: virtuálny právnik
Cloudové úložiská dát začínajú byť v advokácii nevyhnutnosťou. Sú bezpečnejšie ako klasické archívy a šetria náklady.
Neplatiči prichádzajú o vodičáky
Zanedbanie povinnej výživy môže mať aj trestnoprávne následky. Rodičoví hrozí päť rokov vo väzení.