S mužom vlastníme väčšinu podielového pozemku a chceli by sme si ho vyvlastniť dá sa to? ak áno ako?

Dobrý deň,

S mužom sme kúpili dom a k nemu bol aj pozemok, používaný ako príjazdová cesta pre nich a pre susedov skoro oproti.
Pozemok je v podielovom vlastníctve. Časť pozemku, ktorú by sme si chceli vyvlastniť využívame len my, lebo je vedľa našeho domu, čiže nikoho neovplivní a nikto iný ani tadiaľ nehcodí, lebo je to slepá cesta.
Susedia majú príjazdový vchod kus ďálej. Takže vyvlastnenie a následné oplotenie by ich nijako neovplivnilo.
Z pozemku vlastníme najviac zo všetkých vlastníkov je to skoro tretina z celej cesty.
Uvažujeme ešte o kúpe od dvoch majiteľov, ktorý cestu nevyužívajú vôbec, čiže potom by sme mali viac ako polovicu z celého pozemku.
Chcem sa opýtať, či je nutné kupovať od ostatných ich pozemky aby sme mali viac ako polovicu alebo si môžme, to čo my potrebujeme nejakým spôsobom vyvlastniť a zahradiť.

Aj keby sme kúpili, tie kusy a mali viac ako polovicu, zahradiť by sme si chceli len vedľa domu, aby sme neobmedzili suseda kus od nás, lebo nemáme žiadny dvor a behajú tu cudzí psy.

Ak sa dá nejak pozemok vyvlastniť tak mi poraďte ako by sme na to mali ísť. Lebo ten sused oproti nám tvrdí, že sa to nedá a že si posunie bránu oproti našemu domu a bude nám chodiť popod okná.
Radi by sme tomu zabránili. Poraďte nám prosím.

Ešte som zabudla dodať, cesta nepatrí obci a v katastri je evidovaná ako : Pozemok, na ktorom je postavená inžinierska stavba - cestná, miestna a účelová komunikácia, lesná cesta, poľná cesta, chodník, nekryté parkovisko a ich súčasti.

maximálne 100 znakov, detaily k otázke môžete zapísať v ďalšom kroku

Články

Chcete vycestovať za prácou do EÚ? Informujte sa o sociálnom poistení
Ste zamestnanec, živnostník alebo inak podnikáte ako samostatne zárobkovo činná osoba? Ak si počas leta chcete zarobiť v niektorej z krajín Európskej únie, nemali by ste podceniť svoje povinnosti v oblasti sociálneho zabezpečenia.
Majetok rozháda rodinu, urobte závet
Vaša posledná vôľa môže podmienky dedenia upraviť presne tak, ako si želáte. Vyhnete sa prípadným sporom.
Zákonných dedičov možno závetom vylúčiť, okrem detí
Na podmienky uvedené v testamente sa neprihliada. Dediča v ničom nemôžete obmedziť.
Manželia spíšu testament osobitne
Či už žijete v manželskom zväzku, ste rozvedený alebo bezdetný, každá životná situácia má svoje špecifiká, ktoré sa prejavujú aj pri spisovaní závetu. Pozrite sa, ako si zariadiť svoju pozostalosť, keď máte nevlastné deti či žijete s manželom odlúčene.
Osobné údaje prejdú revolúciou
Slovenským firmám zavedie vznikajúca legislatíva nové povinnosti a hrozby vysokej pokuty.