Správca a Zástupca vlastníkov bytov

Dobrý deň.
Je konanie Správcu bytov a Zástupcov vlastníkov bytov v súlade so Zmluvou o výkone správy bytov a zodpovednom nakladaní so zverenými prostriedkami správne?

1. Na schôdzi bytového domu - tri vchody, bola navrhnutá výmena rozvodov SV, TÚV, odpadovej kanalizácie a Plynu.
Výmena sa vo vchodoch nerealizovala súčasne - v rovnakom termíne - vybranou firmou podľa cenovej ponuky za cenu 8 500 EUR / vchod, ale jednotlivo, ako si termín vo vchode schválili.

a) V jednom vchode sa realizovala v r.2013 za cenu 8 500 EUR / vchod.
Cenu, firmu, termín vlastníci a zástupca vchodu odsúhlasili, aj realizovali za dohodnutú cenu. Vyplatená suma podľa cenovej ponuky "Bez prác naviac".

b) V ďalšom vchode v r.2015 za cenu 8 500 EUR / vchod, si vlastníci odsúhlasili cenu aj dodávateľa až na ďalšej schôdzi "len ich vchodu". Vyplatená suma podľa cenovej ponuky "Bez prác naviac".

c) V našom vchode v r.2014 Zástupca vlastníkov "zbieral podpisy po bytoch" podľa cenovej ponuky za cenu 8 500 EUR / vchod. Koľko súhlasných podpisov takto získal, nikomu riadne a obvyklým spôsobom neoznámil a nepredložil ( či aspoň tesnú nadpolovičnú väčšinu, nakoľko bedákal, že sa mu nedarí presvedčiť ), napriek všetkému nás väčšinu nič netušiacich, len neskôr technik Správcu bytov osobne informoval - "postavil pred hotovú vec" , o termíne realizácie výmeny rozvodov a povinnosti sprístupnenia bytov a priestorov ! ! !
V tomto vchode bolo po výmene rozvodov k cene 8 500 EUR /vchod, pripočítané a zaplatené "Práce naviac" + 1 000 EUR ! ! !
O prácach naviac - v akom rozsahu - zdôvodnenie - neboli vlastníci informovaný ani Správcom, ani Zástupcom, ale boli zaplatené napriek tomu, že výmena Plynových rozvodov v tomto vchode nebola vôbec urobená ! ! !
Ako zjednať nápravu v ne/správnosti postupu prác a dohodnutého rozsahu požadovaných prác a uhradenej sume aj napriek neprevedenej výmene rozvodov Plynu? Keď sme žiadali o vysvetlenie Zástupcu vlastníkov a technika Správcu bytov, odpovede sme sa nedostali dodnes.Na koho sa obrátiť na prešetrenie v danej veci?

Ďakujem za odpoveď.

maximálne 100 znakov, detaily k otázke môžete zapísať v ďalšom kroku

Články

Poistenci, preverte si, koľko vám na očkovanie prispeje vaša poisťovňa
Povinné očkovanie je plne hradené štátom. Niektoré vakcíny nám však lekár môže iba odporúčať a my si za nich musíme zaplatiť. Zdravotné poisťovne preto ponúkajú svojim klientom rôzne benefity.
Nezaočkovaných musí lekár nahlásiť úradom
Očkovanie pomáha chrániť spoločnosť, napriek tomu je pre mnohých strašiakom.
Akú penziu by ste dostali ihneď a o koľko by narástol váš dôchodok, ak by ste popri ňom aj pracovali
Do dôchodku už nie je ďaleko a vy zvažujete, čo sa vám viac vyplatí. Pozrite si konkrétne príklady z praxe, aký by vám vyšiel predčasný dôchodok, koľko by ste dostali po dosiahnutí dôchodkového veku a o koľko by vám vrástla penzia, ak by ste popri nej chodili aj do práce.
Ktoré značky áut sa opotrebúvajú najpomalšie a ktoré sa aj po ojazdení oplatí i havarijne poistiť?
Majitelia starších vozidiel často zvažujú, či treba mať popri povinnej zákonnej poistke aj tú havarijnú. Na isté modely sa to oplatí, na iné nie.
Návrh za 300 miliónov eur padol. Zvýšený prídavok na dieťa nebude
Plénum pri návrhu na skrátený režim pri prídavku na dieťa nebolo uznášaniaschopné ani na druhý pokus