Úhrada trov advokátovi

Asi pred trinástimi rokmi som predal ojazdený autobus. V tom istom roku ma kupujúci obvinil, že som mu predal autobus v zlom stave a požadoval kompenzáciu 200 000 SK. Po dlhých rokoch súdnych sporov bol vydaný konečný právoplatný verdikt v zmysle, že som súd vyhral a navrhovateľ je povinný uhradiť trovy konania môjmu právnemu zástupcovi na jeho účet. Môj právny zástupca požaduje, aby som mu zaplatil tieto trovy dopredu na základe faktúry, ktorú mi vystavil a zdôvodňuje to, že nie je ochotný vymáhať súdne trovy od navrhovateľa z dôvodu, že tento je platobne neschopný (nemá žiadny majetok). Súdil som sa o 200 000 Sk a môj právny zástupca mi vyfakturoval súdne trovy vo výške viac ako 8 tis. Eur. Môjmu právnemu zástupcovi som na začiatku sporu podpísal len štandardnú plnú moc na zastupovanie. Má môj právny zástupca na to nárok a hlavne, či podľa platnej právnej legislatívy som povinný môjmu právnemu zástupcovi uhradiť trovy v prípade, že navrhovateľ mne alebo jemu tieto trovy neuhradí?

maximálne 100 znakov, detaily k otázke môžete zapísať v ďalšom kroku

Články

Novinky, na aké si „pôda nepamätá“
Zákony o pôde prechádzajú revolučnými zmenami. Nové pravidlá pribudli pri sceľovaní pozemkov, ale chystajú sa najmä pre nákup poľnohospodárskej pôdy a jej prenájom. Štát si od toho sľubuje zlepšenie ochrany pôdy pred výpredajom cudzincom a jej prístupu pre nových farmárov.
Zmeňte prácu. Pozrite si pracovné ponuky nad 1000 eur
Výrobný pracovník aj obchodný zástupca. Výber miest s dobrým platom je veľký.
Chcete zdravotnú pomôcku? Tu sú rady, ako na to
Mnohé zdravotné pomôcky môžete získať len na lekársky poukaz. Ako sa preplácajú a ako si ich môžete vybaviť, vysvetľuje Slávka Reháková z Ortotického centra v Šamoríne.
Katastrálny zákon chýba. Je to škoda
Mária Frindrichová, predsedníčka Úradu geodézie, kartografie a katastra.
Zákony poškodzujú časť vlastníkov
Táto forma usporiadania pozemkového vlastníctva sa u nás využíva málo. Pomohlo by to však farmárom.