Úhrada trov advokátovi

Asi pred trinástimi rokmi som predal ojazdený autobus. V tom istom roku ma kupujúci obvinil, že som mu predal autobus v zlom stave a požadoval kompenzáciu 200 000 SK. Po dlhých rokoch súdnych sporov bol vydaný konečný právoplatný verdikt v zmysle, že som súd vyhral a navrhovateľ je povinný uhradiť trovy konania môjmu právnemu zástupcovi na jeho účet. Môj právny zástupca požaduje, aby som mu zaplatil tieto trovy dopredu na základe faktúry, ktorú mi vystavil a zdôvodňuje to, že nie je ochotný vymáhať súdne trovy od navrhovateľa z dôvodu, že tento je platobne neschopný (nemá žiadny majetok). Súdil som sa o 200 000 Sk a môj právny zástupca mi vyfakturoval súdne trovy vo výške viac ako 8 tis. Eur. Môjmu právnemu zástupcovi som na začiatku sporu podpísal len štandardnú plnú moc na zastupovanie. Má môj právny zástupca na to nárok a hlavne, či podľa platnej právnej legislatívy som povinný môjmu právnemu zástupcovi uhradiť trovy v prípade, že navrhovateľ mne alebo jemu tieto trovy neuhradí?

maximálne 100 znakov, detaily k otázke môžete zapísať v ďalšom kroku

Články

Zmluvu spíšte na mieru s expertom
Kúpna zmluva predstavuje vzájomný záväzok dvoch zmluvných strán – predávajúceho a kupujúceho. Ak je predmetom prevodu nehnuteľnosť, tak dokument musí byť písomný. Čo ešte radia v takýchto prípadoch experti z praxe?
Kúpnu zmluvu spíšte na mieru s expertom
Ak uzatvárate dokument, myslite na to, čo všetko musí obsahovať, aby bola platný. Viac si prečítate 19. septembra v rubrike 20 otázok a odpovedí o kúpnej zmluve.
Týchto desať rád sa držte pri kúpe
MajetokMáte vyhliadnutú nehnuteľnosť? Pozor na prekážky, na ktoré môžete doplatiť, ak sa do kúpy pustíte na vlastnú päsť. Ľubor Mäsiar, riaditeľ spoločnosti Haloreality odporúča niekoľko vecí, na ktoré by ste mali pred kúpou pamätať.
Čo má obsahovať kúpna zmluva
Zmluva je rozsiahlejšia. Uzatvára sa vždy nielen podľa Občianskeho zákonníka, ale aj zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, ktorý určuje ďalšie náležitosti. Ak chýbajú, katastrálny odbor okresného úradu vklad nepovolí až do odstránenia nedostatku.
Dohoda o vine a treste. Kedy možno žiadať o podmienečné prepustenie?
Môže človek, ktorý uzavrie dohodu o vine a treste žiadať, aby ho pustili na podmienku? Odpovedá právnik.