výživné

Dobrý deň,
poprosím Vás o radu.V 01/2017 som podala návrh na výkon exekúcie za dlžné výživné,dňa 18.4.2017 uplynuli 3 mesiace od podania a teda mám nárok na žiadanie náhradného výživného.Za tuto dobu mi otec detí nedal výživné.Za celý čas ako je povinný platiť,zaplatil len 1x plnú sumu v 10/2016.

1/Môžem žiadať 3 mesiace pred podaním návrhu?Teda od 10/2016

Ďalej ma zaujíma,od 02.04.17 je v ÚVTOS.

2/Pokiaľ mi štát prizná náhradné výživné a on mi z basy pošle,čo i len menej ako 10€ bude mi to odrátané z náhradného výživného alebo aký je postup?Mám vôbec nárok na náhradné výživné,ak on bude niečo posielať?Určite to nebude plná suma výživného.

3/A čo to znamená pre neho,že doteraz neplatil a momentálne je v base,vodičský preukaz nemá.

Ďakujem pekne za odpovede

maximálne 100 znakov, detaily k otázke môžete zapísať v ďalšom kroku

Články

Chcete vycestovať za prácou do EÚ? Informujte sa o sociálnom poistení
Ste zamestnanec, živnostník alebo inak podnikáte ako samostatne zárobkovo činná osoba? Ak si počas leta chcete zarobiť v niektorej z krajín Európskej únie, nemali by ste podceniť svoje povinnosti v oblasti sociálneho zabezpečenia.
Majetok rozháda rodinu, urobte závet
Vaša posledná vôľa môže podmienky dedenia upraviť presne tak, ako si želáte. Vyhnete sa prípadným sporom.
Zákonných dedičov možno závetom vylúčiť, okrem detí
Na podmienky uvedené v testamente sa neprihliada. Dediča v ničom nemôžete obmedziť.
Manželia spíšu testament osobitne
Či už žijete v manželskom zväzku, ste rozvedený alebo bezdetný, každá životná situácia má svoje špecifiká, ktoré sa prejavujú aj pri spisovaní závetu. Pozrite sa, ako si zariadiť svoju pozostalosť, keď máte nevlastné deti či žijete s manželom odlúčene.
Osobné údaje prejdú revolúciou
Slovenským firmám zavedie vznikajúca legislatíva nové povinnosti a hrozby vysokej pokuty.