začate podnikania - získanie povolení

Dobrý deň, riešim možnosti začatia jedného podnikateľského projektu. Jedná sa začatie biochovu jatočného dobytka. Chov by sa mal prevádzkovať na prenajatých pozemkoch a maštaliach.
V tom čase sú pre tento chov vhodné maštale, ktoré sú tu vybudované asi pred 60-timi rokmi, momentálne nevyužívané a k tomu priľahlý dvor – všetko evidované na LV, ako maštale a zastavané plochy a nádvoria. K voľnému výbehu by bol použitý prenajatý pozemok, na LV evidovaný ako orná pôda. Na realizáciu tochto projektu nie je nevyhnutné budovať nejaké nové stavby, okrem prístrešku na krmivo – uskladnenie slamy a sena. Celý projet by mal trvať asi desať rokov, ( ovplyvnené min. časom projektu vrámci podpory projektu z fondov, ktoré je min. na 5 rokov ) možno na 12 rokov, z dôvodu 2 - ročného medziobdobia pre prechod z konvenčného na bio – hospodárstvo.
Moja otázka sa týka toho: môže tieto plány zmariť prípadný nesúhlas susedov (nemajú k predmetným pozemkom vlastnícky vzťah), alebo iných osôb. Kto je v našom prípade dotknutou osobou, ktorej stanovisko sme povinný rešpektovať.
Momentálne je na týchto pozemkoch podľa Územneho plánu obce plánovaná výstavba nízkopodlažných rodinných domov – platné asi 10 rokov ( rozloha dvora je asi 4ha, RD mali nahradiť aj existujúce budovy maštalí, ktoré dodnes nie sú zbúrané a sú v prevádzkyschopnom stave). Táto sa dodnes nerealizovala, kôli nerealizácii iného projektu v susedstve, na ktorý mala nadväzovať.
Aké nevyhnutné kroky musíme podľa Vášho názoru urobiť, aby sa tento projekt mohol realizovať. Aké zmeny sú v tomto prípade nevyhnutné a kde?
S akými lehotami musíme rátať v prípade potreby nejakých zmien.
Ďakujem za odpoveď, v prípade potreby poskytnem info na doplnenie.

maximálne 100 znakov, detaily k otázke môžete zapísať v ďalšom kroku

Články

Poistenci, preverte si, koľko vám na očkovanie prispeje vaša poisťovňa
Povinné očkovanie je plne hradené štátom. Niektoré vakcíny nám však lekár môže iba odporúčať a my si za nich musíme zaplatiť. Zdravotné poisťovne preto ponúkajú svojim klientom rôzne benefity.
Nezaočkovaných musí lekár nahlásiť úradom
Očkovanie pomáha chrániť spoločnosť, napriek tomu je pre mnohých strašiakom.
Akú penziu by ste dostali ihneď a o koľko by narástol váš dôchodok, ak by ste popri ňom aj pracovali
Do dôchodku už nie je ďaleko a vy zvažujete, čo sa vám viac vyplatí. Pozrite si konkrétne príklady z praxe, aký by vám vyšiel predčasný dôchodok, koľko by ste dostali po dosiahnutí dôchodkového veku a o koľko by vám vrástla penzia, ak by ste popri nej chodili aj do práce.
Ktoré značky áut sa opotrebúvajú najpomalšie a ktoré sa aj po ojazdení oplatí i havarijne poistiť?
Majitelia starších vozidiel často zvažujú, či treba mať popri povinnej zákonnej poistke aj tú havarijnú. Na isté modely sa to oplatí, na iné nie.
Návrh za 300 miliónov eur padol. Zvýšený prídavok na dieťa nebude
Plénum pri návrhu na skrátený režim pri prídavku na dieťa nebolo uznášaniaschopné ani na druhý pokus