zlegalizovanie záhradnej chatky

Dobrý deň,
pred rokom sme získali do nájmu od ŽSR pozemok - záhradu. Na pozemku je záhradná chatka (unimobunka) postavená na pevnom betónovom základe - pivnici.
Radi by sme túto "stavbu" zlegalizovali a po súhlase prenajímateľa pozemku dali zapísať na LV. Je to vôbec reálne, keď nemáme žiadne doklady k tomu. V nájomnej zmluve s prenajímateľom je zadefinovaná. Nájomná zmluva je k nahliadnutiu na CRZ č. zmluvy 805700176-8-2016-NZP.

Ďakujem

maximálne 100 znakov, detaily k otázke môžete zapísať v ďalšom kroku

Články

Chcete vycestovať za prácou do EÚ? Informujte sa o sociálnom poistení
Ste zamestnanec, živnostník alebo inak podnikáte ako samostatne zárobkovo činná osoba? Ak si počas leta chcete zarobiť v niektorej z krajín Európskej únie, nemali by ste podceniť svoje povinnosti v oblasti sociálneho zabezpečenia.
Majetok rozháda rodinu, urobte závet
Vaša posledná vôľa môže podmienky dedenia upraviť presne tak, ako si želáte. Vyhnete sa prípadným sporom.
Zákonných dedičov možno závetom vylúčiť, okrem detí
Na podmienky uvedené v testamente sa neprihliada. Dediča v ničom nemôžete obmedziť.
Manželia spíšu testament osobitne
Či už žijete v manželskom zväzku, ste rozvedený alebo bezdetný, každá životná situácia má svoje špecifiká, ktoré sa prejavujú aj pri spisovaní závetu. Pozrite sa, ako si zariadiť svoju pozostalosť, keď máte nevlastné deti či žijete s manželom odlúčene.
Osobné údaje prejdú revolúciou
Slovenským firmám zavedie vznikajúca legislatíva nové povinnosti a hrozby vysokej pokuty.