zmluva o výpožičke bezplatne

Dobrý deň, chcem sa informovať ohľadne zmluvy o výpožičke bezplatne. Traja súrodenci vlastnia nehnuteľnosť a nakoľko už len jeden z nich býva v dome, chceli by za cenu energií poskytnúť bývanie svojmu známemu. Musia byť účastníkmi zmluvy všetci traja majitelia ( každý má 1/3), alebo ak sú energie posielané na meno jedného zo súrodencov, stačí zmluvu napísať na jedného? Je v poriadku ak zmluva o výpožičke nehnuteľnosti bezplatne je spísaná s majiteľom nehnuteľnosti a s cudzou osobou a nie rodinným príslušníkom? Ďakujem

maximálne 100 znakov, detaily k otázke môžete zapísať v ďalšom kroku

Články

Chcete vycestovať za prácou do EÚ? Informujte sa o sociálnom poistení
Ste zamestnanec, živnostník alebo inak podnikáte ako samostatne zárobkovo činná osoba? Ak si počas leta chcete zarobiť v niektorej z krajín Európskej únie, nemali by ste podceniť svoje povinnosti v oblasti sociálneho zabezpečenia.
Majetok rozháda rodinu, urobte závet
Vaša posledná vôľa môže podmienky dedenia upraviť presne tak, ako si želáte. Vyhnete sa prípadným sporom.
Zákonných dedičov možno závetom vylúčiť, okrem detí
Na podmienky uvedené v testamente sa neprihliada. Dediča v ničom nemôžete obmedziť.
Manželia spíšu testament osobitne
Či už žijete v manželskom zväzku, ste rozvedený alebo bezdetný, každá životná situácia má svoje špecifiká, ktoré sa prejavujú aj pri spisovaní závetu. Pozrite sa, ako si zariadiť svoju pozostalosť, keď máte nevlastné deti či žijete s manželom odlúčene.
Osobné údaje prejdú revolúciou
Slovenským firmám zavedie vznikajúca legislatíva nové povinnosti a hrozby vysokej pokuty.