Ako postupovať, ak na mojom pozemku podnikajú iné osoby bez môjho súhlasu?

Dobrý deň,
Som vlastníkom pozemku, ktorý je na KN vedený ako orná pôda mimo zastavaného územia. Na LV nemám žiadnu ťarchu a som jediným vlastníkom, aj preto som sa mylne domnieval, že môj pozemok leží hneď vedľa cesty, ale roku 2014 som zistil, že cesta (podľa mňa účelová komunikácia) sa nachádza práve na mojom pozemku, teda sa tiahne pozdĺž mojim pozemkom. Okrem cesty do pozemku zasahujú 3 budovy (buď roh alebo bok budovy) a časť tenisového ihriska. Podľa výpisu z KN ani jedna z budov a ani cesta nemá priložený LV (boli vybudované v minulom režime). Všetky budovy aj tenisové ihrisko sa nachádzajú v oplotenom objekte bývalého JRD. Na vstupnej bráne tohto objektu, ktorá sa nachádza takisto na mojom pozemku je tabuľa s nápisom ZÁKAZ VSTUPU a často je brána uzavretá a sú tam pustení psi, takže nemám prístup na vlastný pozemok. V tomto objekte vykonáva podnikateľskú činnosť minimálne jedna s.r.o. ale je mi známe, že istú činnosť tam vykonáva aj potomok pôvodného vlastníka, ktorému pozemky zhabal štát.
Tento pán so mnou odmieta komunikovať úplne. Konateľa spomínanej s.r.o. sme spoločne ešte s mojou mamou oslovili niekedy okolo roku 2007 a pokúsili sa dohodnúť na nejakom prenájme pozemku. Nepochodili sme. Roku 2014 ma oslovil ten istý muž s tým, že už je starý a že si chce dať do poriadku pozemky. Navrhol mi odpredanie časti pozemku. Najprv len tú časť, na ktorej ležia časti budov - dokopy asi 20m2, potom bol naklonený tomu, že odkúpi môj pozemok v objekte JRD od plota po plot za cenu 0,49 € / m2 - čo je vlastne hodnota pôdy, ktorá sa použije pri vyvlastňovaní pozemku štátom. Nemohol som súhlasiť, pretože v tom čase existoval geometrický plán, podľa ktorého mala byť v danej lokalite vybudovaná nová štvrť s rodinnými domčekmi a spomínaná cesta by bola jedinou prístupovou cestou, takže by som časť pozemku predal ako stavebný v intraviláne a samozrejme časť ktorá leží za plotom JRD by mala vyššiu hodnotu ako 0,49 € /m2.
Istý právnik mi poradil, aby som si dal vypracovať znalecký posudok, ale nie len v celkovej hodnote v prípade predaja, ale aj hodnotu v prípade nájmu. Oslovil som preto jedného zo znalcov v odbore stavebníctvo, ten mi ale povedal, že nakoľko ide o ornú pôde v extraviláne, musím požiadať znalca z odboru poľnohospodárstvo. Znalkyňa na moju žiadosť reagovala takto: "Vzhľadom na to, že v súbore C je parcela vedená ako zastavaná plocha, čo vidno aj na sútlači ortofoto a mapy KN, nesúlad druhu pozemku, nemôžem ako znalec v odbore poľnohosp. robiť ZP. Skúste osloviť znalca z odboru stavebníctvo".

Ako by som teda mal podľa Vás postupovať? Nešlo by ani tak o to, že platím daň za ornú pôdu, ktorú nemôžem orať, lebo je tam cesta, o ktorú sa nikto nestará (ani obec), ale skôr o to podnikanie na mojom pozemku. Čo by mi hrozilo, ak by som ako FO napríklad zatarasil cestu napríklad vysypaním nejakého štrku, hliny, či makadamu?

Minulý týždeň som sa dozvedel, že na Okresnom úrade sa schvaľuje pomerne veľký projekt pre rozvoj cestovného ruchu, vidieckej turistiky a agroturistiky pre miestnych obyvateľov, turistov a rekreantov prichádzajúcich z Európy do Košíc. Projektom bude vybudované: parkovisko, predajný stánok, stravovacie zariadenie, priestory slúžiace na vzdelávanie približne 100 osôb, amfiteáter pre cca 300 osôb, stanový tábor, farma so zvieratami s možnosťou využívania hipoterapie. Práve táto farma je v skutočnosti bývalým JRD, ktoré leží na časti môjho pozemku a zvyšnú časť môjho pozemku tvorí cesta, ktorá je zatiaľ jedinou prístupovou cestou k celému tomuto budúcemu "cirkusu". Zatiaľ ma nikto nekontaktoval ohľadom vysporiadania.
V minulosti patril veľký pozemok istému mužovi, ktorého bývalý režim označil za nepriateľa štátu a majetok mu skonfiškoval. Neskôr štát predal časť jeho pozemku mojim starým rodičom. Keďže štát užíval pozemok ako súčasť JRD, stará mama dostávala naturálie. V dedičskom konaní pozemok získala moja mama a darovacou zmluvou ho napísala na mňa.

Ďakujem,prajem pekný deň
RemuS

maximálne 100 znakov, detaily k otázke môžete zapísať v ďalšom kroku

Články

Poistenci, preverte si, koľko vám na očkovanie prispeje vaša poisťovňa
Povinné očkovanie je plne hradené štátom. Niektoré vakcíny nám však lekár môže iba odporúčať a my si za nich musíme zaplatiť. Zdravotné poisťovne preto ponúkajú svojim klientom rôzne benefity.
Nezaočkovaných musí lekár nahlásiť úradom
Očkovanie pomáha chrániť spoločnosť, napriek tomu je pre mnohých strašiakom.
Akú penziu by ste dostali ihneď a o koľko by narástol váš dôchodok, ak by ste popri ňom aj pracovali
Do dôchodku už nie je ďaleko a vy zvažujete, čo sa vám viac vyplatí. Pozrite si konkrétne príklady z praxe, aký by vám vyšiel predčasný dôchodok, koľko by ste dostali po dosiahnutí dôchodkového veku a o koľko by vám vrástla penzia, ak by ste popri nej chodili aj do práce.
Ktoré značky áut sa opotrebúvajú najpomalšie a ktoré sa aj po ojazdení oplatí i havarijne poistiť?
Majitelia starších vozidiel často zvažujú, či treba mať popri povinnej zákonnej poistke aj tú havarijnú. Na isté modely sa to oplatí, na iné nie.
Návrh za 300 miliónov eur padol. Zvýšený prídavok na dieťa nebude
Plénum pri návrhu na skrátený režim pri prídavku na dieťa nebolo uznášaniaschopné ani na druhý pokus