Ako zlegalizovať drobnú stavbu?

Dobrý deň, chceli by sme zlegálniť prístrešok postavený v roku 2015, ktorý slúži na odkladanie náradia do záhrady, má do 25 m2. Čítali sme, že dodatočné povolenie stavieb už nebude možné po 30.06.2019. Ako postupovať pri legalizácii takejto drobnej stavby?Aké doklady sa vyžadujú predložiť, stačí jednoduchý náčrt nakreslený vlastnoručne, je potrebné vyjadrenie profesionálneho stavebníka?Pri dodatočnom kolaudovaní drobnej stavby, príde pracovník stavebného úradu na obhliadku stavby?Táto stavba je blízko nášho rodinného domu, nie je však s ním spojená. Je drobná stavba limitovaná nejakou vzdialenosťou od ostatných stavieb?Ďakujem

maximálne 100 znakov, detaily k otázke môžete zapísať v ďalšom kroku

Články

Chcete sa zamestnať v doprave? Tu sú voľné miesta
Je Vaším odborom doprava a premýšľate, že chcete zmeniť miesto? Pozrite si tipy na zaujímavé pracovné možnosti. Prehľad sme pripravili v spolupráci s portálom ISTP. sk.
Zriadenie elektronických stránok pre mladistvých umožní zákon o e-Governmente
Prvého augusta začne platiť novela zákona o e-Governmente. Dotkne sa viacerých oblastí.
Opatrovať seniora môže i príbuzný
Ak sa rozhodnete, že chcete opatrovať niektorého z rodičov, môžete ho ubytovať vo verejnom či neverejnom zariadení. Ako samoplatca však stráca nárok na príspevky od štátu.
Odvody začnú platiť tisíce živnostníkov
Podnikáte na živnosť alebo ste samostatne zárobkovo činnou osobou? Podávali ste daňové priznanie v riadnom termíne do konca marca? V týchto dňoch by ste sa mali dozvedieť o výške, v akej budete ďalej platiť odvody do Sociálnej poisťovne alebo či vám povinnosť platiť ich zanikne. Prvú platbu musíte uhradiť za júl do 8. augusta.
Seniori budú pri zmluvách chránení
Najmä seniori podľahnú rôznym lákavým ponukám alebo sa neuvážene zadlžujú cez nebankové spoločnosti. Situáciu by mala zmeniť pripravovaná veľká reforma opatrovníctva. Hovoríme o nej s Editou Pfundtner, štátnou tajomníčkou ministerstva spravodlivosti, a Robertom Dobrovodským zo sekcie legislatívy.