Čerpanie dovolenky

Od 2.7.2018 mám pracovnú zmluvu.Prosím vás, kedy mám nárok na dovolenku a koľko dní (mám 48 rokov). 4.10.2018 som dala výpoveď s dvojmesačnou výpovednou lehotou (lebo nadriadená mi povedala, že dva mesiace je výpovedná lehota). Chcem si tú dovolenku naplánovať, tak by som rada vedela koľko mám presne nárok. Ďakujem Alena

maximálne 100 znakov, detaily k otázke môžete zapísať v ďalšom kroku