dobrovoľné poistenie, nárok na materskú a pn

Dobrý deň, chcela by som sa informovať ohľadom materského príspevku (materskej) ak som dobrovoľne poistená osoba v nezamestnanosti (platím si ten balíček, kde sú všetky druhy poistenia)
Od 1.9.2016 som nezamestnaná predtým som pracovala 5 rokov súvisle(ale od januára 2016 -augusta2016 som bola pn) - ale to sa tiež ráta do obdobia 270 dní platenia nemocenského poistenia však??? takže podmienku 270 dní by som mala mať splnenú.
Od 2.11.2016 som dobrovolne nem. poistená a termín pôrodu mám 7.7.2017. Druhou podmienkou pre vznik materského z dobrovoľného poistenia je 26 týždňov trvania dobrovoľného poistenia, ale tu mám tiež nezrovnalosť, pretože som našla tieto výklady: ku dňu vzniku nároku na materské, musí byť osoba nepretržite nemocensky poistená minimálne 26 týždňov. A v inom článku som našla vetu: Kto chce maximálne materské, musí si platiť maximálne poistné nejmenej 26 týždňov pred nástupom na MD. teda jedná sa o to či platí: trvať poistenie alebo platiť poistenie? Teda podľa zákona musím byť 26 týždňov dobrovoľne nemocensky poistená alebo si to musím platiť tých 26 týždňov? narážam na to, že ak by som musela ísť na PN teda na rizikové ako to bude v tomto prípade a teda: Bude sa mi do tých 26 týždňov počítať aj obdobie počas pn (resp. nezmení sa tým nič ani výška materskej teda budú platiť rovnaké podmienky priznania materskej ako keby som normálne platila) alebo musí byť fyzicky zaplatených 26 týždňov.

Moja posledná otázka sa týka neplatenia resp. oslobodenia od platenia dobrovoľného poistenia: na pobočke Soc.poisťovne v Ke mi pani povedala, že ak by som išla na pn som oslobodená od platenia dobr. poistného,ale na stránke SP som našla toto: Nárok na nemocenské poistenie z dobrovoľného nem. poistenia má poistenec až po získaní 270 dní dobr. poistenia.Poistné sa počas dočasnej pracovnej neschopnosti neplatí LEN VTEDY, ak vznikne nárok na nemocenské z tohto poistenia.AK nevznikol nárok na nem.poistenie z DNP ste povinná platiť poistené na DNP aj počas PN.(je to ale z článku z r.2012) .... A ja teda nebudem ešte mať zaplatené dnp tých 270 dní takže si musím platiť dnp aj počas pn?

Ďakujem Vám vopred za odpoveď, viem že sú moje otázky rozsiahle, ale verím , že mi pomôžete, keďže na pobočke SP mi pani povedala, že ona bohužiaľ nie je kompetentná mi odpovedať. Ďakujem. S pozdravom.

maximálne 100 znakov, detaily k otázke môžete zapísať v ďalšom kroku

Články

Obdarovaný môže dar odmietnuť
Darovať je možné hnuteľný aj nehnuteľný majetok. Pri hnuteľnom je potrebné spísať darovaciu zmluvu len vtedy, ak by malo k odovzdaniu daru dôjsť s časovým odstupom. Pri nehnuteľnom majetku však musíte darovaciu listiny podpísať vždy. O príkladoch z praxe hovoria odborníci.
Firmy hľadajú nové formy financovania
Financovanie rozvoja biznisu ponúka viacero možností. Z vlastných zdrojov alebo od rodiny. Takto začína s podnikaním väčšina podnikateľov.
Advokáti sa sťažujú: absolventi škôl nie sú pripravení na prax
Pripravenosť absolventov práva na povolanie je podľa advokátskych kancelárií veľmi slabá. Univerzity si to uvedomujú.