Dôchodok SK-ČR - ako ďalej postupovať ?

Občan Českej republiky, OSZČ v Českej republike, poberajúci invalidný dôchodok, sa od 1.8. 2006 zamestnal na Slovensku /obdobia pre dôchodok získal aj na Slovensku pred odchodom do Českej republiky/.
Podľa vtedy platnej európskej legislatívy sa na takúto osobu vzťahovali súčasne právne predpisy oboch členských štátov Únie podľa Nariadenia Rady č.1408/71, Príloha VII /dohodnutá výnimka dovoľovala porušenie princípu jedného poistenia /– to znamená, že ako OSZČ platil povinne poistenie v Českej republike a ako zamestnanec poistné podľa slovenských právnych predpisov. Ako osobe, podliehajúcej súčasne legislatíve ČR a SR, sa potvrdenie o uplatniteľnej legislatíve E 101 nevystavovalo.
Od 1.5.2010 vstúpilo do platnosti Nariadenie č. 883/2004, ktoré nové výnimky neumožňuje, je potrebné žiadať o určenie príslušnosti k právnym predpisom a poistné sa platí iba v jednom štáte. Toto však platí pre kombináciu príjmov , ktorá nastane po 1.5.2010. Pre „bežiace“ kombinácie – t.j. tie, ktoré vznikli pred 1.5.2010 a naďalej pokračujú, novela 883/2004 v Zvláštnych ustanoveniach umožňuje zotrvanie v tomto režime ešte 10 rokov od platnosti Nariadenia, teda do 30.4.2020.

Teraz otázka – prostredníctvom pobočky Sociálnej poisťovne na Slovensku požiadal tento občan /medzičasom trvalý pobyt na SK/ o priznanie starobného dôchodku v Českej republike. Pobočka žiadosť spracovala a zaslala na ústredie do Bratislavy , tá /čo trvalo / na ČSSZ a tu nastal problém. Česká správa sociálneho zabezpečenia oznámila, že nemôže o žiadosti rozhodnúť, pretože jej slovenská strana neposkytla údaje o dobe poistenia pre účely dôchodkového poistenia. Tá prostredníctvom oddelenia zahraničnej agendy žiada , aby si dal občan určiť príslušnosť k právnym predpisom od roku 2006. Napísali sme list, kde sme sa odvolali na platnú európsku legislatívu, vzťahujúcu sa na tento prípad a odvtedy – nič. Dokonca sa nedá ani kontaktovať osoba, ktorá vec vybavuje. Vraj jej je treba písať prostredníctvom pobočky, kde sme žiadosť dávali. Je vôbec možné, že česká strana o danej legislatíve vie a diskutuje a na slovenskej strane pracovníci poisťovne nie. Podotýkam, že výnimka platí vo vzťahu ČR-SK. Ďakujem vopred za rady ako ďalej postupovať.

maximálne 100 znakov, detaily k otázke môžete zapísať v ďalšom kroku