Dôchodok SK-ČR - ako ďalej postupovať ?

Občan Českej republiky, OSZČ v Českej republike, poberajúci invalidný dôchodok, sa od 1.8. 2006 zamestnal na Slovensku /obdobia pre dôchodok získal aj na Slovensku pred odchodom do Českej republiky/.
Podľa vtedy platnej európskej legislatívy sa na takúto osobu vzťahovali súčasne právne predpisy oboch členských štátov Únie podľa Nariadenia Rady č.1408/71, Príloha VII /dohodnutá výnimka dovoľovala porušenie princípu jedného poistenia /– to znamená, že ako OSZČ platil povinne poistenie v Českej republike a ako zamestnanec poistné podľa slovenských právnych predpisov. Ako osobe, podliehajúcej súčasne legislatíve ČR a SR, sa potvrdenie o uplatniteľnej legislatíve E 101 nevystavovalo.
Od 1.5.2010 vstúpilo do platnosti Nariadenie č. 883/2004, ktoré nové výnimky neumožňuje, je potrebné žiadať o určenie príslušnosti k právnym predpisom a poistné sa platí iba v jednom štáte. Toto však platí pre kombináciu príjmov , ktorá nastane po 1.5.2010. Pre „bežiace“ kombinácie – t.j. tie, ktoré vznikli pred 1.5.2010 a naďalej pokračujú, novela 883/2004 v Zvláštnych ustanoveniach umožňuje zotrvanie v tomto režime ešte 10 rokov od platnosti Nariadenia, teda do 30.4.2020.

Teraz otázka – prostredníctvom pobočky Sociálnej poisťovne na Slovensku požiadal tento občan /medzičasom trvalý pobyt na SK/ o priznanie starobného dôchodku v Českej republike. Pobočka žiadosť spracovala a zaslala na ústredie do Bratislavy , tá /čo trvalo / na ČSSZ a tu nastal problém. Česká správa sociálneho zabezpečenia oznámila, že nemôže o žiadosti rozhodnúť, pretože jej slovenská strana neposkytla údaje o dobe poistenia pre účely dôchodkového poistenia. Tá prostredníctvom oddelenia zahraničnej agendy žiada , aby si dal občan určiť príslušnosť k právnym predpisom od roku 2006. Napísali sme list, kde sme sa odvolali na platnú európsku legislatívu, vzťahujúcu sa na tento prípad a odvtedy – nič. Dokonca sa nedá ani kontaktovať osoba, ktorá vec vybavuje. Vraj jej je treba písať prostredníctvom pobočky, kde sme žiadosť dávali. Je vôbec možné, že česká strana o danej legislatíve vie a diskutuje a na slovenskej strane pracovníci poisťovne nie. Podotýkam, že výnimka platí vo vzťahu ČR-SK. Ďakujem vopred za rady ako ďalej postupovať.

maximálne 100 znakov, detaily k otázke môžete zapísať v ďalšom kroku

Články

Uvažujete nad vlastnou studňou? Neplaťte za vodu, keď ju môžete mať zadarmo
Každý dom potrebuje vodu. Ak nemáte možnosť pripojiť sa na verejný vodovod alebo tak nechcete urobiť z dôvodu úspory, jediným riešením je vlastná studňa. Ak chcete vedieť, ako pri jej realizácii postupovať kúpte si v stredu 20. marca Hospodárske noviny: Dočítate sa tiež, ako, kedy a kde o ňu žiadať.    
Takto môžu ušetriť veľké firmy náklady
Firmy, najmä tie, ktoré majú veľa zamestnancov a viaczmenú prevádzku, môžu šetriť veľké náklady, ak si spolu so zamestnancami vytvoria vlastný rozpis pracovných zmien podľa ich osobných potrieb.
S priznaním odovzdajte aj prílohy
Viete, ako správne podať daňové priznanie typu A? Na otázky o daniach zamestnancov, o daňových tlačivách, ale aj najnovšom benefite – rekreačných poukazoch – reagujú odborníci.
Ako môžu firmy ušetriť na odpade
Slovensko výrazne zaostalo za svojimi ambicióznymi cieľmi do roku 2020 recyklovať až 60 percent odpadu, recykluje sa len 20 percent. K týmto zisteniam dospel Najvyšší kontrolný úrad.
Proti neželanému rozsudku súdu máte šancu sa odvolať
Kľúčovou časťou každého súdneho konania je vyhlásenie rozsudku. Kým nenadobudne účinky, máte možnosť sa odvolať.