Dôchodok SK-ČR - ako ďalej postupovať ?

Občan Českej republiky, OSZČ v Českej republike, poberajúci invalidný dôchodok, sa od 1.8. 2006 zamestnal na Slovensku /obdobia pre dôchodok získal aj na Slovensku pred odchodom do Českej republiky/.
Podľa vtedy platnej európskej legislatívy sa na takúto osobu vzťahovali súčasne právne predpisy oboch členských štátov Únie podľa Nariadenia Rady č.1408/71, Príloha VII /dohodnutá výnimka dovoľovala porušenie princípu jedného poistenia /– to znamená, že ako OSZČ platil povinne poistenie v Českej republike a ako zamestnanec poistné podľa slovenských právnych predpisov. Ako osobe, podliehajúcej súčasne legislatíve ČR a SR, sa potvrdenie o uplatniteľnej legislatíve E 101 nevystavovalo.
Od 1.5.2010 vstúpilo do platnosti Nariadenie č. 883/2004, ktoré nové výnimky neumožňuje, je potrebné žiadať o určenie príslušnosti k právnym predpisom a poistné sa platí iba v jednom štáte. Toto však platí pre kombináciu príjmov , ktorá nastane po 1.5.2010. Pre „bežiace“ kombinácie – t.j. tie, ktoré vznikli pred 1.5.2010 a naďalej pokračujú, novela 883/2004 v Zvláštnych ustanoveniach umožňuje zotrvanie v tomto režime ešte 10 rokov od platnosti Nariadenia, teda do 30.4.2020.

Teraz otázka – prostredníctvom pobočky Sociálnej poisťovne na Slovensku požiadal tento občan /medzičasom trvalý pobyt na SK/ o priznanie starobného dôchodku v Českej republike. Pobočka žiadosť spracovala a zaslala na ústredie do Bratislavy , tá /čo trvalo / na ČSSZ a tu nastal problém. Česká správa sociálneho zabezpečenia oznámila, že nemôže o žiadosti rozhodnúť, pretože jej slovenská strana neposkytla údaje o dobe poistenia pre účely dôchodkového poistenia. Tá prostredníctvom oddelenia zahraničnej agendy žiada , aby si dal občan určiť príslušnosť k právnym predpisom od roku 2006. Napísali sme list, kde sme sa odvolali na platnú európsku legislatívu, vzťahujúcu sa na tento prípad a odvtedy – nič. Dokonca sa nedá ani kontaktovať osoba, ktorá vec vybavuje. Vraj jej je treba písať prostredníctvom pobočky, kde sme žiadosť dávali. Je vôbec možné, že česká strana o danej legislatíve vie a diskutuje a na slovenskej strane pracovníci poisťovne nie. Podotýkam, že výnimka platí vo vzťahu ČR-SK. Ďakujem vopred za rady ako ďalej postupovať.

maximálne 100 znakov, detaily k otázke môžete zapísať v ďalšom kroku

Články

Pasívne domy sú u nás hudba budúcnosti
Ekológia, vízia do budúcnosti, zdravé prostredie pre život a tiež extrémne nízka cena za energie. Taká je stručná charakteristika pasívnych alebo nulových domov. Ak sa s týmito hodnotami stotožňujete, nie je od veci pouvažovať o bývaní v pasívnom dome.
Prednosťou je hotová infraštruktúra
Cenové relácie stavebných pozemkov si za posledné roky držia svoju nastavenú úroveň. Realitný trh sa sústredil najmä na oblasť bytov.
Hotelový boom ťahá zisky investorov
Priemerné ceny hotelových izieb dosahujú historické maximum, vďaka čomu stúpajú aj výnosy. Bratislava je z hľadiska obsadenosti hotelov v Európe na 25. mieste.
Korupcia prestáva byť celonárodná hra
Už to nie sú len zisky a iné ekonomické ukazovatele, ktoré tvoria vizitku firmy. Čoraz viac sa sleduje, čo firma prináša aj pre zamestnancov, región a celú krajinu.
Ako sa penzistom prilepší od nového roka. Vianočný dôchodok pre viacerých
Dôchodcom sa od nového roka budú dôchodky zvyšovať dvomi spôsobmi.