Je legalne zverejnit svoj plat, zvysovanie platu a svoje odmeny v ramci pracovneho kolektivu?

Dobrý deň,

Chcem sa opýtať, či je legálne a neporušujem žiadne pravidlá, ktoré nariaduje zákon ak svoj plat, zvysenie platu a svoje odmeny zverejnim na meetingu medzi ostatnými kolegami, ktorý sú mimo okruhu HR a mojeho priameho nadriadeného.

Ďakujem,

S pozdravom

PP

maximálne 100 znakov, detaily k otázke môžete zapísať v ďalšom kroku

Články

Obdarovaný môže dar odmietnuť
Darovať je možné hnuteľný aj nehnuteľný majetok. Pri hnuteľnom je potrebné spísať darovaciu zmluvu len vtedy, ak by malo k odovzdaniu daru dôjsť s časovým odstupom. Pri nehnuteľnom majetku však musíte darovaciu listiny podpísať vždy. O príkladoch z praxe hovoria odborníci.
Firmy hľadajú nové formy financovania
Financovanie rozvoja biznisu ponúka viacero možností. Z vlastných zdrojov alebo od rodiny. Takto začína s podnikaním väčšina podnikateľov.
Advokáti sa sťažujú: absolventi škôl nie sú pripravení na prax
Pripravenosť absolventov práva na povolanie je podľa advokátskych kancelárií veľmi slabá. Univerzity si to uvedomujú.