Je možné ovplyvniť výšku invalidného dôchodku z mladosti

Bol priznaný invalidný dôchodok z mladosti ku dňu dovrsenia 18roku života syna Patrika, 29.9.1999. Na pobočke SP bolo povedané, že výška dôchodku nie je možné ovplyvniť. Dôchodok bol uznaný podľa paragrafu 70 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z.z. Pred začiatkom konania vo veci sme dobrovoľne zaevidovali syna a uhradili poistné za jeden deň. Podľa uvedeného zákona poistné menej ako jeden rok.

maximálne 100 znakov, detaily k otázke môžete zapísať v ďalšom kroku

Články

Obdarovaný môže dar odmietnuť
Darovať je možné hnuteľný aj nehnuteľný majetok. Pri hnuteľnom je potrebné spísať darovaciu zmluvu len vtedy, ak by malo k odovzdaniu daru dôjsť s časovým odstupom. Pri nehnuteľnom majetku však musíte darovaciu listiny podpísať vždy. O príkladoch z praxe hovoria odborníci.
Firmy hľadajú nové formy financovania
Financovanie rozvoja biznisu ponúka viacero možností. Z vlastných zdrojov alebo od rodiny. Takto začína s podnikaním väčšina podnikateľov.
Advokáti sa sťažujú: absolventi škôl nie sú pripravení na prax
Pripravenosť absolventov práva na povolanie je podľa advokátskych kancelárií veľmi slabá. Univerzity si to uvedomujú.