Je možné ovplyvniť výšku invalidného dôchodku z mladosti

Bol priznaný invalidný dôchodok z mladosti ku dňu dovrsenia 18roku života syna Patrika, 29.9.1999. Na pobočke SP bolo povedané, že výška dôchodku nie je možné ovplyvniť. Dôchodok bol uznaný podľa paragrafu 70 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z.z. Pred začiatkom konania vo veci sme dobrovoľne zaevidovali syna a uhradili poistné za jeden deň. Podľa uvedeného zákona poistné menej ako jeden rok.

maximálne 100 znakov, detaily k otázke môžete zapísať v ďalšom kroku