Je možné vydržanie pozemku, ak jeden majiteľ je po smrti a druhý žije?

Dobrý deň,
v roku 2002 sme synovi darovali pozemok a rodinný dom. Manželka zomrela v roku 2004. Syn vlastní dom s pozemkom od roku 2002.Mali sme za to, že sme mu darovali celý pozemok, ale syn v roku 2018 zistil, že časť pozemku za domom, parcela o výmere 55m2 je v katastri vedená na nás oboch. Na liste vlastníctva, sme zapísaní obaja a našli sme na LV titul nadobudnutia : zroku 1970 a aj Rozhodnutie C - ROEP 132/2008, zo dňa 11.04.2008, a vtedy už manželka nežila.
Ak ja /otec resp. predchádzajúci vlastník by som s tým súhlasil, môže syn vydržať túto parcelu, stará sa o ňu od 2002, viac ako 10 rokov ?

Za odpoveď ďakujem Liška

maximálne 100 znakov, detaily k otázke môžete zapísať v ďalšom kroku

Články

Chcete sa zamestnať v doprave? Tu sú voľné miesta
Je Vaším odborom doprava a premýšľate, že chcete zmeniť miesto? Pozrite si tipy na zaujímavé pracovné možnosti. Prehľad sme pripravili v spolupráci s portálom ISTP. sk.
Zriadenie elektronických stránok pre mladistvých umožní zákon o e-Governmente
Prvého augusta začne platiť novela zákona o e-Governmente. Dotkne sa viacerých oblastí.
Opatrovať seniora môže i príbuzný
Ak sa rozhodnete, že chcete opatrovať niektorého z rodičov, môžete ho ubytovať vo verejnom či neverejnom zariadení. Ako samoplatca však stráca nárok na príspevky od štátu.
Odvody začnú platiť tisíce živnostníkov
Podnikáte na živnosť alebo ste samostatne zárobkovo činnou osobou? Podávali ste daňové priznanie v riadnom termíne do konca marca? V týchto dňoch by ste sa mali dozvedieť o výške, v akej budete ďalej platiť odvody do Sociálnej poisťovne alebo či vám povinnosť platiť ich zanikne. Prvú platbu musíte uhradiť za júl do 8. augusta.
Seniori budú pri zmluvách chránení
Najmä seniori podľahnú rôznym lákavým ponukám alebo sa neuvážene zadlžujú cez nebankové spoločnosti. Situáciu by mala zmeniť pripravovaná veľká reforma opatrovníctva. Hovoríme o nej s Editou Pfundtner, štátnou tajomníčkou ministerstva spravodlivosti, a Robertom Dobrovodským zo sekcie legislatívy.