Je opakované prespávanie u rodičov považované za "bydlisko na území SR" podľa §2, písm. d) ZDP?

Mám odhlásený trvalý pobyt zo SR, nezdržiavam sa tu 183 dní v roku a chcem sa vyhnúť tomu, aby som bol považovaný za daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou (toto platí pre otázky vo všetkých bodoch).

1.A) Je občasné, ale opakované, prespávanie u rodičov, počas mojich návštev v SR, považované za "bydlisko na území SR", podľa §2 písm. d) Zákona o daní z príjmov?

1.B) Čo ak prespávam v hoteli, ale u rodičov sa zdržujem počas dňa, počas mojich opakovaných návštev na území SR?

1.C) Čo ak opakovane prespávam u kamaráta alebo u frajerky?

2. Čo ak som mal "bydlisko na území SR" k dispozícii iba prvé 3 mesiace v danom roku (a potom som ho prestal používať)? Budem považovaný za daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou v daný rok?

Ďakujem,
Peter

---------------------------------------------------------------------------------
Zákon č. 595/2003 o dani z príjmov - https://www.zakonypreludi.sk/zz/2003-595#p2
Na účely tohto zákona sa rozumie
...
d) daňovníkom s neobmedzenou daňovou povinnosťou
1. fyzická osoba, ktorá má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt, bydlisko alebo sa tu obvykle zdržiava, pričom
1a. fyzická osoba má na území Slovenskej republiky bydlisko, ak má možnosť ubytovania, ktoré neslúži len na príležitostné ubytovanie, a so zreteľom na všetky súvisiace skutočnosti a okolnosti vrátane osobných väzieb a ekonomických väzieb fyzickej osoby k územiu Slovenskej republiky je zrejmý zámer fyzickej osoby sa v tomto bydlisku trvale zdržiavať,
1b. fyzická osoba sa obvykle zdržiava na území Slovenskej republiky, ak sa tu zdržiava aspoň 183 dní v príslušnom kalendárnom roku, ...

maximálne 100 znakov, detaily k otázke môžete zapísať v ďalšom kroku

Články

Poistenci, preverte si, koľko vám na očkovanie prispeje vaša poisťovňa
Povinné očkovanie je plne hradené štátom. Niektoré vakcíny nám však lekár môže iba odporúčať a my si za nich musíme zaplatiť. Zdravotné poisťovne preto ponúkajú svojim klientom rôzne benefity.
Nezaočkovaných musí lekár nahlásiť úradom
Očkovanie pomáha chrániť spoločnosť, napriek tomu je pre mnohých strašiakom.
Akú penziu by ste dostali ihneď a o koľko by narástol váš dôchodok, ak by ste popri ňom aj pracovali
Do dôchodku už nie je ďaleko a vy zvažujete, čo sa vám viac vyplatí. Pozrite si konkrétne príklady z praxe, aký by vám vyšiel predčasný dôchodok, koľko by ste dostali po dosiahnutí dôchodkového veku a o koľko by vám vrástla penzia, ak by ste popri nej chodili aj do práce.
Ktoré značky áut sa opotrebúvajú najpomalšie a ktoré sa aj po ojazdení oplatí i havarijne poistiť?
Majitelia starších vozidiel často zvažujú, či treba mať popri povinnej zákonnej poistke aj tú havarijnú. Na isté modely sa to oplatí, na iné nie.
Návrh za 300 miliónov eur padol. Zvýšený prídavok na dieťa nebude
Plénum pri návrhu na skrátený režim pri prídavku na dieťa nebolo uznášaniaschopné ani na druhý pokus