Je zamestnávateľ povinný stanoviť čerpanie dovolenky pred zmenou pracovného úväzku?

Stanovuje niektoré ustanovenie zákonníka práce zamestnávateľovi povinnosť nariadiť dočerpanie starej dovolenky pred vykonaním zmien v pracovnom úväzku?

Zamestnankyňa pred nástupom na materskú a rodičovskú dovolenku mala týždenný pracovný úväzok 40 hodín.Počas doby zastupovania za zamestnakyňu na materskej a rod.dovolenke zamesnávateľ vykonal organizačné zmeny - skrátenie prevádzkovej doby . Zastupujúca zamestnakyňa už pracovala na skrátený úväzok. V deň nástupu do zamestnania po skončení rodičovskej dovolenky bola zamestnankyňa písomne oboznámená s org.zmenami a následne sa zamestnávateľ a zamestnankyňa  písomne dohodli na skrátení týždenného úväzku na 30 hodín týždenne. Zamestnakyňa začala pracovať a postupne čerpá starú dovolenku na zotavenie, na ktorú jej vznikol nárok počas trvania materskej a rodičovskej dovolenky. Náhradu za čerpanie starej dovolenky zamestnávateľ platí v dľžke úväzku , kotrý je platný v čase čerpania, t.j. v úväzku 30 hodín týždenne. Zamestnankyňa sa dožaduje doplatenia rozdielu, a zdôvodňuje to argumentom, že zamestnávateľ bol povinný určiť najprv vyčerpanie starej dovolenky a až potom navrhnuť dohodu o zmene pracovného úväzku, tak aby zamestnakyňa "nestratila" rozdiel medzi náhradou dovolekny na ktorú jej vznikol nárok počas trvania jej dohodnutých podmienok ešte pred zmenou pracovného úväzku.

Mal zamestnávateľ povinnosť určiť najprv vyčerpanie starej dovolenky bezprostredne po skončení rodičovskej dovolenky a až nasledne navrhnuť zamestnankyni dohodu o skrátení úväzku?

maximálne 100 znakov, detaily k otázke môžete zapísať v ďalšom kroku

Články

Poistenci, preverte si, koľko vám na očkovanie prispeje vaša poisťovňa
Povinné očkovanie je plne hradené štátom. Niektoré vakcíny nám však lekár môže iba odporúčať a my si za nich musíme zaplatiť. Zdravotné poisťovne preto ponúkajú svojim klientom rôzne benefity.
Nezaočkovaných musí lekár nahlásiť úradom
Očkovanie pomáha chrániť spoločnosť, napriek tomu je pre mnohých strašiakom.
Akú penziu by ste dostali ihneď a o koľko by narástol váš dôchodok, ak by ste popri ňom aj pracovali
Do dôchodku už nie je ďaleko a vy zvažujete, čo sa vám viac vyplatí. Pozrite si konkrétne príklady z praxe, aký by vám vyšiel predčasný dôchodok, koľko by ste dostali po dosiahnutí dôchodkového veku a o koľko by vám vrástla penzia, ak by ste popri nej chodili aj do práce.
Ktoré značky áut sa opotrebúvajú najpomalšie a ktoré sa aj po ojazdení oplatí i havarijne poistiť?
Majitelia starších vozidiel často zvažujú, či treba mať popri povinnej zákonnej poistke aj tú havarijnú. Na isté modely sa to oplatí, na iné nie.
Návrh za 300 miliónov eur padol. Zvýšený prídavok na dieťa nebude
Plénum pri návrhu na skrátený režim pri prídavku na dieťa nebolo uznášaniaschopné ani na druhý pokus