Jeden zamestnávateľ, dvaja riaditelia --- > Hrubé porušenie pracovnej disciplíny

Dobrý deň,

riešime takýto prípad:

Pred niekoľkými rokmi upozornil zamestnanec svojho priameho nadriadeného na jeden problém na pracovisku. Keby sa jeho podozrenie potvrdilo, muselo by sa podať trestné oznámenie. Podotýkam, že vec oznámil na základe "šumov na pracovisku". Neexistoval žiaden dôkaz, žiadne lekárske posudky, nič.
Na jeho podnet riaditeľ-štatutár uskutočnil so zamestnancami poradu. Na nej bolo zamestnancom vysvetlené, čoho sa majú vyvarovať, pretože by mohlo dôjsť k porušeniu zákona.
Medzičasom nastúpil nový riaditeľ-štatutár, a ten po piatich rokoch na základe prečítania si interného záznamu zamestnanca zaslal dotyčnému zamestnancovi písomné upozornenie na hrubé porušenie prac. disciplíny. /o ktorom sa on, ako nový riaditeľ dozvedel teraz/
-- Musím doplniť, že z nášho pohľadu ide o snahu uškodiť zamestnancovi, ktorý už má podpísané rozviazanie prac. pomeru dohodou.

Otázka:

Je možné, aby zamestnávateľ pred piatimi rokmi túto situáciu vyhodnotil inak, a v súčasnosti zase inak?

P.S.
Zamestnávateľ je zastúpený štatutárnym zástupcom, v tomto prípade riaditeľom.
Z pohľadu zamestnanca je podľa môjho názoru irelevantné, ktorá konkrétna osoba túto funkciu zastáva a písomné upozornenie od nového štatutára je neplatné.
O predmetnej veci sa totiž zamestnávateľ dozvedel už pred piatimi rokmi a mal k dispozícii rovnaké podklady, medzitým v danom paragrafe zákona nedošlo k žiadnej novelizácii.

ďakujem

maximálne 100 znakov, detaily k otázke môžete zapísať v ďalšom kroku

Články

Poistenci, preverte si, koľko vám na očkovanie prispeje vaša poisťovňa
Povinné očkovanie je plne hradené štátom. Niektoré vakcíny nám však lekár môže iba odporúčať a my si za nich musíme zaplatiť. Zdravotné poisťovne preto ponúkajú svojim klientom rôzne benefity.
Nezaočkovaných musí lekár nahlásiť úradom
Očkovanie pomáha chrániť spoločnosť, napriek tomu je pre mnohých strašiakom.
Akú penziu by ste dostali ihneď a o koľko by narástol váš dôchodok, ak by ste popri ňom aj pracovali
Do dôchodku už nie je ďaleko a vy zvažujete, čo sa vám viac vyplatí. Pozrite si konkrétne príklady z praxe, aký by vám vyšiel predčasný dôchodok, koľko by ste dostali po dosiahnutí dôchodkového veku a o koľko by vám vrástla penzia, ak by ste popri nej chodili aj do práce.
Ktoré značky áut sa opotrebúvajú najpomalšie a ktoré sa aj po ojazdení oplatí i havarijne poistiť?
Majitelia starších vozidiel často zvažujú, či treba mať popri povinnej zákonnej poistke aj tú havarijnú. Na isté modely sa to oplatí, na iné nie.
Návrh za 300 miliónov eur padol. Zvýšený prídavok na dieťa nebude
Plénum pri návrhu na skrátený režim pri prídavku na dieťa nebolo uznášaniaschopné ani na druhý pokus