Materská dovolenka pre otca

Dobrý deň chcem sa opýtať, že keď som zamestnaný u toho istého zamestnávateteľa od roku 2014 až do teraz, na pn som nebol až do tohto roku, momentálne som pn. Od septembra tohto roku by som chcel ísť na materskú dovolenku. Chcel by som sa opýtať z akého obdobia sa mi vypočíta suma, ktorú by som dostal na materskej dovolenke a tiež sa chcem opýtať, že keby som dal výpoveď a v ochrannej dobe budem pn, či môžem po ukončení pn nastúpiť na matetskú dovolenku, ďakujem za odpoveď.

maximálne 100 znakov, detaily k otázke môžete zapísať v ďalšom kroku

Články

Obdarovaný môže dar odmietnuť
Darovať je možné hnuteľný aj nehnuteľný majetok. Pri hnuteľnom je potrebné spísať darovaciu zmluvu len vtedy, ak by malo k odovzdaniu daru dôjsť s časovým odstupom. Pri nehnuteľnom majetku však musíte darovaciu listiny podpísať vždy. O príkladoch z praxe hovoria odborníci.
Firmy hľadajú nové formy financovania
Financovanie rozvoja biznisu ponúka viacero možností. Z vlastných zdrojov alebo od rodiny. Takto začína s podnikaním väčšina podnikateľov.
Advokáti sa sťažujú: absolventi škôl nie sú pripravení na prax
Pripravenosť absolventov práva na povolanie je podľa advokátskych kancelárií veľmi slabá. Univerzity si to uvedomujú.