Môže ma správca domu zažalovať?

V mesiaci 02/2008 som sa stala vlastníčkou bytu na základe čoho som požiadala správcu
o predloženie Zmluvy o výkone správy za účelom k jej pristúpeniu. Svoju žiadosť som zopakovala písomnou formou dňa 02. 01. 2009, žiaľ bezvýsledne. Až po niekoľkých mesiacoch mi bola vhodená do poštovej schránky fotokópia Zmluvy, ktorá je neúplná, začiatok Zmluvy je od strany č. 4 a navyše číslo bankového spojenia sa nezhoduje s číslom uvádzaným na mesačných predpisoch.
Mám za to, že správca porušuje  niekoľko ustanovení zákona 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, nevedie oddelené účty úhrad za plnenie (zálohové platby) od prostriedkov fondu opráv, mesačné zálohové predpisy zvyšuje na základe predpokladu zvýšení sa poplatkov za ústredné kúrenie, za teplo na prípravu teplej úžitkovej vody, poplatkov za studenú vodu a studenú vodu na prípravu teplej úžitkovej vody, netransparentne hospodári z finančnými prostriedkami. Väčšina bytov vo vlastníctve je  v prenájme a tak akákoľvek komunikácia je na bode mrazu. Považujem vyššie uvedené nedostatky za hrubé a neplatím nájomné. Správca mi nedávno doručil upomienku spolu s výpočtom penále. Chcem Vás preto požiadať o radu, ako mám postupovať?

maximálne 100 znakov, detaily k otázke môžete zapísať v ďalšom kroku

Články

Chcete sa zamestnať v doprave? Tu sú voľné miesta
Je Vaším odborom doprava a premýšľate, že chcete zmeniť miesto? Pozrite si tipy na zaujímavé pracovné možnosti. Prehľad sme pripravili v spolupráci s portálom ISTP. sk.
Zriadenie elektronických stránok pre mladistvých umožní zákon o e-Governmente
Prvého augusta začne platiť novela zákona o e-Governmente. Dotkne sa viacerých oblastí.
Opatrovať seniora môže i príbuzný
Ak sa rozhodnete, že chcete opatrovať niektorého z rodičov, môžete ho ubytovať vo verejnom či neverejnom zariadení. Ako samoplatca však stráca nárok na príspevky od štátu.
Odvody začnú platiť tisíce živnostníkov
Podnikáte na živnosť alebo ste samostatne zárobkovo činnou osobou? Podávali ste daňové priznanie v riadnom termíne do konca marca? V týchto dňoch by ste sa mali dozvedieť o výške, v akej budete ďalej platiť odvody do Sociálnej poisťovne alebo či vám povinnosť platiť ich zanikne. Prvú platbu musíte uhradiť za júl do 8. augusta.
Seniori budú pri zmluvách chránení
Najmä seniori podľahnú rôznym lákavým ponukám alebo sa neuvážene zadlžujú cez nebankové spoločnosti. Situáciu by mala zmeniť pripravovaná veľká reforma opatrovníctva. Hovoríme o nej s Editou Pfundtner, štátnou tajomníčkou ministerstva spravodlivosti, a Robertom Dobrovodským zo sekcie legislatívy.