Môže ma správca domu zažalovať?

V mesiaci 02/2008 som sa stala vlastníčkou bytu na základe čoho som požiadala správcu
o predloženie Zmluvy o výkone správy za účelom k jej pristúpeniu. Svoju žiadosť som zopakovala písomnou formou dňa 02. 01. 2009, žiaľ bezvýsledne. Až po niekoľkých mesiacoch mi bola vhodená do poštovej schránky fotokópia Zmluvy, ktorá je neúplná, začiatok Zmluvy je od strany č. 4 a navyše číslo bankového spojenia sa nezhoduje s číslom uvádzaným na mesačných predpisoch.
Mám za to, že správca porušuje  niekoľko ustanovení zákona 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, nevedie oddelené účty úhrad za plnenie (zálohové platby) od prostriedkov fondu opráv, mesačné zálohové predpisy zvyšuje na základe predpokladu zvýšení sa poplatkov za ústredné kúrenie, za teplo na prípravu teplej úžitkovej vody, poplatkov za studenú vodu a studenú vodu na prípravu teplej úžitkovej vody, netransparentne hospodári z finančnými prostriedkami. Väčšina bytov vo vlastníctve je  v prenájme a tak akákoľvek komunikácia je na bode mrazu. Považujem vyššie uvedené nedostatky za hrubé a neplatím nájomné. Správca mi nedávno doručil upomienku spolu s výpočtom penále. Chcem Vás preto požiadať o radu, ako mám postupovať?

maximálne 100 znakov, detaily k otázke môžete zapísať v ďalšom kroku

Články

Poistenci, preverte si, koľko vám na očkovanie prispeje vaša poisťovňa
Povinné očkovanie je plne hradené štátom. Niektoré vakcíny nám však lekár môže iba odporúčať a my si za nich musíme zaplatiť. Zdravotné poisťovne preto ponúkajú svojim klientom rôzne benefity.
Nezaočkovaných musí lekár nahlásiť úradom
Očkovanie pomáha chrániť spoločnosť, napriek tomu je pre mnohých strašiakom.
Akú penziu by ste dostali ihneď a o koľko by narástol váš dôchodok, ak by ste popri ňom aj pracovali
Do dôchodku už nie je ďaleko a vy zvažujete, čo sa vám viac vyplatí. Pozrite si konkrétne príklady z praxe, aký by vám vyšiel predčasný dôchodok, koľko by ste dostali po dosiahnutí dôchodkového veku a o koľko by vám vrástla penzia, ak by ste popri nej chodili aj do práce.
Ktoré značky áut sa opotrebúvajú najpomalšie a ktoré sa aj po ojazdení oplatí i havarijne poistiť?
Majitelia starších vozidiel často zvažujú, či treba mať popri povinnej zákonnej poistke aj tú havarijnú. Na isté modely sa to oplatí, na iné nie.
Návrh za 300 miliónov eur padol. Zvýšený prídavok na dieťa nebude
Plénum pri návrhu na skrátený režim pri prídavku na dieťa nebolo uznášaniaschopné ani na druhý pokus