Možnosť invalidného dôchodku z mladosti

Dobrý deň, som na invalidnom dôchodku od r.2011. Bol mi uznaný na 85%. Mám svalovú dystrofiu. V predchádzajúcom období som nemala znalosti o tom, že mám nárok na invalidný dôchodok, preto som oň nežiadala. Zistila som, že je možnosť invalidného dôchodku z mladosti. Som narodená v r.1979. Od malička som mala zdravotné problémy, najmä s rukami. Bola som vždy celkovo fyzicky slabá. V r.1996 som bola na EMG. Výsledkom bol obraz ťažkej myogénnej lézie musculus deltoideus bil., uzavretá diagnóza ako pletencová forma myopatie, proximálny typ. Až v r. 2011 bola geneticky uzavretá diagnóza ako svalová dystrofia. To znamená, že predtým bola diagnóza nesprávne určená. Chcem sa spýtať, či mám možnosť uspieť pri žiadosti o invalidný dôchodok z mladosti, či sa to vlastne týka i mňa. Ďakujem za odpoveď.

maximálne 100 znakov, detaily k otázke môžete zapísať v ďalšom kroku

Články

Obdarovaný môže dar odmietnuť
Darovať je možné hnuteľný aj nehnuteľný majetok. Pri hnuteľnom je potrebné spísať darovaciu zmluvu len vtedy, ak by malo k odovzdaniu daru dôjsť s časovým odstupom. Pri nehnuteľnom majetku však musíte darovaciu listiny podpísať vždy. O príkladoch z praxe hovoria odborníci.
Firmy hľadajú nové formy financovania
Financovanie rozvoja biznisu ponúka viacero možností. Z vlastných zdrojov alebo od rodiny. Takto začína s podnikaním väčšina podnikateľov.
Advokáti sa sťažujú: absolventi škôl nie sú pripravení na prax
Pripravenosť absolventov práva na povolanie je podľa advokátskych kancelárií veľmi slabá. Univerzity si to uvedomujú.