Možnosť invalidného dôchodku z mladosti

Dobrý deň, som na invalidnom dôchodku od r.2011. Bol mi uznaný na 85%. Mám svalovú dystrofiu. V predchádzajúcom období som nemala znalosti o tom, že mám nárok na invalidný dôchodok, preto som oň nežiadala. Zistila som, že je možnosť invalidného dôchodku z mladosti. Som narodená v r.1979. Od malička som mala zdravotné problémy, najmä s rukami. Bola som vždy celkovo fyzicky slabá. V r.1996 som bola na EMG. Výsledkom bol obraz ťažkej myogénnej lézie musculus deltoideus bil., uzavretá diagnóza ako pletencová forma myopatie, proximálny typ. Až v r. 2011 bola geneticky uzavretá diagnóza ako svalová dystrofia. To znamená, že predtým bola diagnóza nesprávne určená. Chcem sa spýtať, či mám možnosť uspieť pri žiadosti o invalidný dôchodok z mladosti, či sa to vlastne týka i mňa. Ďakujem za odpoveď.

maximálne 100 znakov, detaily k otázke môžete zapísať v ďalšom kroku

Články

Premrštená cena zvykne záujemcov aj odradiť
Lokalita, územný plán a potenciál využitia, to sú podľa realitného makléra Romana Romaníka z realitnej spoločnosti RE/MAX Diamond faktory, ktoré ovplyvňujú predajnosť lesných pozemkov. Záujemcov môžu odradiť aj prehnané nároky klientov.
Ako môže vlastník dobre predať les
Predať spoločnú nehnuteľnosť alebo jej časť a znížiť tak podiely urbárnikov na spoločnom lese bez ich vedomia, nie je možné. Nedovolí to ani novela zákona o pozemkových spoločenstvách od 1. júla. Režim nakladania s majetom v urbariátoch je oproti iným lesným pozemkom špecifický.
Majitelia majú celý rad obmedzení
Každý pozemok určený na produkciu dreva musí mať svojho obhospodarovateľa, upozorňuje advokát Matej Marhavý. Urbárske spoločné nehnuteľnosti majú svoje špecifiká a od júla sa rozširujú aj práva podielnikov.
Vie vaša firma zabezpečiť ochranu pri práci. Nezanedbala tieto zásady?
Aj pád z malej výšky na tvrdý povrch dokáže spôsobiť vážne, až smrteľné zranenia. Pády z výšok sú jednou z najčastejších príčin pracovných úrazov.
Susedské zvady riešia viaceré orgány
Ľudia ako vlastníci by sa mali zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažovali iných. To hovorí zákon o susedských sporoch. Ako sa to detailne premieta do praxe a ako spory riešiť, objasňujú experti.