Nárok na materské - iný poistenec

Dobrý deň, v prípade opätovného prevzatia dieťaťa do starostlivosti iným poistencom a podania žiadosti o materské týmto poistencom bude nárok na materské posudzovaný ku dňu prvého prevzatia dieťaťa do starostlivosti (kedy iný poistenec o materské nežiadal a ani by mu nárok nevznikol - podľa potvrdenia od SP, ktoré vyžadoval UPSVaR pri žiadosti o rodičovský príspevok) alebo ku dňu opätovného prevzatia dieťaťa do starostlivosti (kedy už bude poistenec všetky podmienky nároku spĺňať)? Vopred vďaka za odpoveď.

maximálne 100 znakov, detaily k otázke môžete zapísať v ďalšom kroku

Články

Obdarovaný môže dar odmietnuť
Darovať je možné hnuteľný aj nehnuteľný majetok. Pri hnuteľnom je potrebné spísať darovaciu zmluvu len vtedy, ak by malo k odovzdaniu daru dôjsť s časovým odstupom. Pri nehnuteľnom majetku však musíte darovaciu listiny podpísať vždy. O príkladoch z praxe hovoria odborníci.
Firmy hľadajú nové formy financovania
Financovanie rozvoja biznisu ponúka viacero možností. Z vlastných zdrojov alebo od rodiny. Takto začína s podnikaním väčšina podnikateľov.
Advokáti sa sťažujú: absolventi škôl nie sú pripravení na prax
Pripravenosť absolventov práva na povolanie je podľa advokátskych kancelárií veľmi slabá. Univerzity si to uvedomujú.