Nárok na materskú pre otca

Dobrý deň,
chcem sa opýtať ako máme postupovať vo veci materskej pre otca.
Požiadali sme o materské pre otca (v októbri), od 1.11.2018.
Otec dieťaťa pracoval, u zamestnávateľa dostal novú zmluvu (s inou pozíciou, náplňou práce), dieťa do starostlivosti prebral, (so mnou ako matkou dieťaťa sa dohodol, od pôrodu uplynulo 6 týždňov, nepoberám ani materské, ani rodičovský príspevok nakoľko som nastúpila od 1.11.2018 do zamestnania)
Dňa 9.11. prišlo zo sociálnej poisťovne rozhodnutie o schválení materskej (list bol z 8.11.)
Doteraz neprišli žiadne peniaze a dňa 10.1.2019 sme dostali od sociálnej poisťovne Oznámenie o začatí konania vo veci odňatia materského. (list bol vystavený 18.12.2018)
Ako dôvod uviedli:"Na účely prevzatia starostlivosti o dieťa Vám bola poskytnutá materská dovolenka, no napriek tomu vykonávate pracovnú činnosť, z ktorej dosahujete príjem, ktorý sa považuje za vymeriavací základ a to v porovnateľnej, prípadne vyššej sume ako z pracovnej činnosti zakladajúcej nemocenské poistenie, z ktorého ste si nárok na materské uplatnili a zároveň nedošlo ani k úprave pracovného času tak, aby ste mohli prevziať starostlivosť o dieťa. Uvedené skutočnosti vyplývajú z predložených pracovných zmlúv u zamestnávateľa Erste Group IT International GmbH, o.z. Slovakia.”
Máme čakať na rozhodnutie o odňatí materského a potom sa odvolať? alebo už teraz nejakým spôsobom reagovať?
Nikde v sociálnej poisťovni sme nenašli, že by bola podmienka nižšej sumy alebo upraveného pracovného času.
Vopred ďakujem

maximálne 100 znakov, detaily k otázke môžete zapísať v ďalšom kroku

Články

Uvažujete nad vlastnou studňou? Neplaťte za vodu, keď ju môžete mať zadarmo
Každý dom potrebuje vodu. Ak nemáte možnosť pripojiť sa na verejný vodovod alebo tak nechcete urobiť z dôvodu úspory, jediným riešením je vlastná studňa. Ak chcete vedieť, ako pri jej realizácii postupovať kúpte si v stredu 20. marca Hospodárske noviny: Dočítate sa tiež, ako, kedy a kde o ňu žiadať.    
Takto môžu ušetriť veľké firmy náklady
Firmy, najmä tie, ktoré majú veľa zamestnancov a viaczmenú prevádzku, môžu šetriť veľké náklady, ak si spolu so zamestnancami vytvoria vlastný rozpis pracovných zmien podľa ich osobných potrieb.
S priznaním odovzdajte aj prílohy
Viete, ako správne podať daňové priznanie typu A? Na otázky o daniach zamestnancov, o daňových tlačivách, ale aj najnovšom benefite – rekreačných poukazoch – reagujú odborníci.
Ako môžu firmy ušetriť na odpade
Slovensko výrazne zaostalo za svojimi ambicióznymi cieľmi do roku 2020 recyklovať až 60 percent odpadu, recykluje sa len 20 percent. K týmto zisteniam dospel Najvyšší kontrolný úrad.
Proti neželanému rozsudku súdu máte šancu sa odvolať
Kľúčovou časťou každého súdneho konania je vyhlásenie rozsudku. Kým nenadobudne účinky, máte možnosť sa odvolať.