Nepreukázané cestovné náhrady

Dobrý deň.
Ako je to s dokladovaním preukázaných cestovných výdavkov pri vyslaní na pracovnú cestu, ak zamestnanec používa tkzv. elektronickú peňaženku v rámci BID?
Zamestnávateľ má vydanú smernicu, ktorá hovorí, že cestovné výdavky je zamestnanec povinný preukázať dokladmi. Doba sa mení, ľudia začali používať elektronickú peňaženku, čo znamená, že kupujú cestovné lístky na jednotlivé zóny v rámci BID elektronickou formou, ktorá nevydáva doklad. Zákon o cestovných náhradách pripúšťa možnosť, aby zamestnávateľ uznal náhradu cestovných výdavkov bez preukázania dokladom. Musí byť táto možnosť uvedená v príslušnej smernici zamestnávateľa, alebo to platí aj v prípade, že zamestnávateľ túto možnosť v smernici neuvádza?
Ak zamestnanec má na to právo, akým spôsobom si to má pýtať? K vyplnenému cestovnému príkazu doložiť žiadosť?

maximálne 100 znakov, detaily k otázke môžete zapísať v ďalšom kroku

Články

Živnostníčky môžu počas materskej podnikať
Rozdiel v porovnaní s tým, keď materské dostáva zamestnankyňa, je pri živnostníčke ten, že môže podnikať a mať z toho príjmy. Žiadne pozastavenie či koniec živnosti nehrozí. Ani obmedzenie príjmu, zdôrazňuje v rozhovore Dana Fráková zo spoločnosti Libertax Consulting
Nárok si musíte uplatniť v poisťovni
Pred uplatnením nároku na materské je dôležitý čas, keď si matka platila nemocenské v Sociálnej poisťovni. Od toho sa odvíja aj jeho výška.
Materské môžu poberať matka i otec
Materská dovolenka bola kedysi výsadou matiek. Situácia sa však mení. Často sú to práve otcovia, ktorí preberajú štafetu starostlivosti o dieťa hneď po narodení a dostávajú materské.
Kúpili ste si nové auto v cudzine. Viete, aké máte povinnosti?
Ak ste si ako súkromná osoba kúpili nové auto alebo nejaký iný dopravný prostriedok z iného členského štátu EÚ, zaplatíte 20 percent DPH daňovému úradu, kde máte trvalý pobyt.
Nebudeme tolerovať nájomcov, ktorí neobhospodarujú pôdu
Generálna riaditeľka Slovenského pozemkového fondu Adriana Šklíbová pre Hospodárske noviny hovorí aj o novinkách, ktoré pozemkový fond zavádza.