Odmena zástupcovi vlastníkov bytov" /domovníkovi/ za prácu v prospech vlastníkov BD?

Kto určuje / schvaľuje a v akej výške/ finančnú odmenu zvolenému "domovníkovi" za kalendárny rok? Má to byť odmena za prácu v prospech vlastníkov BD, alebo paušálna náhrada za náklady, ktoré mal "domovník" v kalenddárnom roku? resp. iná forma?

Ďakujem za odpoveď.

S pozdravom A.Janešík

maximálne 100 znakov, detaily k otázke môžete zapísať v ďalšom kroku