Platenie dane z predaja nehnuteľnosti nadobudnutej dedením v priamej línii

V roku 2010 som po zosnulej mame zdedil časť rodinného domu (rodičovský) v podiele 1/8. Počas dedičského konania sa prišlo na nezrovnalosť - mama ešte počas jej života zdedila časť menovaného domu (1993 - vtedy jej ju brat v závete odkázal), avšak toto dedenie nebolo riadne ukončené z dôvodu nedostavenia sa všetkých účastníkov, teda táto časť zostala na katastri zapísaná stále pod menom jej nebohého brata. V roku 2010 bolo otvorené dodatočné zdvojené dedičské konanie - v zmysle, že predmetná časť prešla na mamu a tú sme potom zdedili. V súčasnosti by som rád predal svoj podiel v tejto nehnuteľnosti svojej sestre. Preto by som rád vedel, či som povinný platiť daň z predaja tej časti nehnuteľnosti, ktorú som nadobudol dodatočným dedičským konaním (dedenie mamin brat->mama). Podľa mojich informácií za časť, ktorú som zdedil po mame v 1. dedičskom konaní platiť daň nemusím, preto ma najmä zaujíma tá časť po maminom bratovi, ktorú zdedila mama a potom ja v spomínanom dodatočnom dedičskom konaní (nakoľko som si nie istý, či aj toto je dedenie v 1. línii).

Vďaka za skorú odpoveď.

maximálne 100 znakov, detaily k otázke môžete zapísať v ďalšom kroku

Články

Poistenci, preverte si, koľko vám na očkovanie prispeje vaša poisťovňa
Povinné očkovanie je plne hradené štátom. Niektoré vakcíny nám však lekár môže iba odporúčať a my si za nich musíme zaplatiť. Zdravotné poisťovne preto ponúkajú svojim klientom rôzne benefity.
Nezaočkovaných musí lekár nahlásiť úradom
Očkovanie pomáha chrániť spoločnosť, napriek tomu je pre mnohých strašiakom.
Akú penziu by ste dostali ihneď a o koľko by narástol váš dôchodok, ak by ste popri ňom aj pracovali
Do dôchodku už nie je ďaleko a vy zvažujete, čo sa vám viac vyplatí. Pozrite si konkrétne príklady z praxe, aký by vám vyšiel predčasný dôchodok, koľko by ste dostali po dosiahnutí dôchodkového veku a o koľko by vám vrástla penzia, ak by ste popri nej chodili aj do práce.
Ktoré značky áut sa opotrebúvajú najpomalšie a ktoré sa aj po ojazdení oplatí i havarijne poistiť?
Majitelia starších vozidiel často zvažujú, či treba mať popri povinnej zákonnej poistke aj tú havarijnú. Na isté modely sa to oplatí, na iné nie.
Návrh za 300 miliónov eur padol. Zvýšený prídavok na dieťa nebude
Plénum pri návrhu na skrátený režim pri prídavku na dieťa nebolo uznášaniaschopné ani na druhý pokus