Platenie dani z príjmu pri predaji darovanej nehnuteľnosti

Dobrý deň
Tento rok 3/2013 som nadobudla darovaním od starej mamy pozemok v extraviláne, ktorého bola vlastníkom viac ako 10 rokov a ktorého hodnota bola určená v darovacej zmluve dohodou zmluvných strán /vyhlásením darcu/ na výšku 5000 Eur. Tento pozemok som následne predala 9/2013 "štátu" za cenu určenej v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z. , ktorej kúpna cena bola vo výške 5000 Eur. Moja otázka je či som oslobodená od platenia daní z príjmu pri predaji, keď moja stará mama tento pozemok vlastnila viac ako 10 rokov a pri predaji by bola oslobodená od platenia tejto dane. Zároveň mám otázku, či daňový úrad bude rešpektovať ohodnotenie daru v darovacej zmluve, nakoľko predaj nastal v tom istom roku ako darovanie a cena pri predaji je vlastne nemenná, alebo bude treba dať vyhotoviť znalecký posudok na posúdenie ceny v čase darovania?
Ďakujem

maximálne 100 znakov, detaily k otázke môžete zapísať v ďalšom kroku

Články

Úpravy v daňových či účtovných pravidlách. Ako ich komentuje expertka
Výpočet najdôležitejších noviniek v daňovej a účtovnej oblasti sa dozviete v dnešnej pondelkovej prílohe Hospodárskych novín – HN SERVIS.
Ako zabezpečiť deti? Odkladajte im rodinné prídavky
Založiť si rodinu a dobre sa o ňu postarať, to sú podľa agentúry Focus najdôležitejšie sny a túžby Slovákov.
Toto je 30 najdôležitejších zmien v daniach v roku 2020
Od januára prichádza množstvo daňových úprav najmä v prospech drobných podnikateľov.
Komu sa oplatí predčasný starobný dôchodok
Predčasný starobný dôchodok slúži na zabezpečenie príjmu občana v preddôchodkovom veku.
Blogeri: ako zarábať legálne
Blogovaním či zverejňovaním článkov alebo fotiek na internete si privyrába – alebo ich má aj ako hlavný zárobok – kadekto. Ako je to však so zdaňovaním týchto príjmov? Situácie môžu byť rôzne a ich varianty sa často aj kombinujú.