PN bez nároku na peniaze?

Dobrý deň. Pracujem v AT ako zamestnanec. V decembri som bola operovaná na SK, PN som zaniesla v januári do Krankenkasse. Vo februári tiež, bola som aj na posudkovej kontrole v AT. Vo februári som dostala výplatu 4, 14eur, a v marci nič. Rada by som vedela, či je to v poriadku. Ďakujem, s pozdravom LK

maximálne 100 znakov, detaily k otázke môžete zapísať v ďalšom kroku

Články

Obdarovaný môže dar odmietnuť
Darovať je možné hnuteľný aj nehnuteľný majetok. Pri hnuteľnom je potrebné spísať darovaciu zmluvu len vtedy, ak by malo k odovzdaniu daru dôjsť s časovým odstupom. Pri nehnuteľnom majetku však musíte darovaciu listiny podpísať vždy. O príkladoch z praxe hovoria odborníci.
Firmy hľadajú nové formy financovania
Financovanie rozvoja biznisu ponúka viacero možností. Z vlastných zdrojov alebo od rodiny. Takto začína s podnikaním väčšina podnikateľov.
Advokáti sa sťažujú: absolventi škôl nie sú pripravení na prax
Pripravenosť absolventov práva na povolanie je podľa advokátskych kancelárií veľmi slabá. Univerzity si to uvedomujú.