Poplatok za komunalny odpad

Dobrý deň,

potrebujem poradiť ohľadom poplatku za komunálny odpad. Vlastním rekreačnú chatu, ktorú dlhodobo nevyužívam zo zdravotných dôvodov a z dôvodu, že k nej mám Obecným úradom zrušenú prístupovú cestu odpredajom pozemku, ktorý slúžil ako prístupová cesta.

Keďže nehnuteľnosť nevyužívam, nevzniká mi tam žiaden odpad. V obci, kde mám nehnuteľnosť nemám trvalý ani prechodný pobyt. Za odpad, ktorý mi vzniká v mieste trvalého pobytu riadne platím.

Potrebujem poradiť: som povinný platiť aj za odpad, ktorý v katastri danej obce nevzniká, nakoľko tam nie som.

Obec vo VZN ma v paragrafe 8 Zníženie a odpustenie poplatku uvedené:

Obec rozhodne o odpustení poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné v prípadoch:

a)
poplatník, ktorý sa dlhodobo zdržiava v zahraničí (minimálne 6 po sebe nasledujúcich mesiacov) a predloží o tom potvrdenie,

b)
poplatník, ktorý predloží potvrdenie o zaplatení poplatku inej obci,

c)
poplatník vo výkone trestu (predloží potvrdenie o výkone trestu),

d)
poplatník, ktorý sa dlhodobo zdržiava mimo miesta trvalého pobytu (pracovný pobyt, študijný pobyt,
ústave sociálnej starostlivosti a pod.)

Potrebujem poradiť, či za uvedených podmienok som povinný za komunálny odpad platiť, ako mám požiadať obec o odpustenie poplatku.

Ďakujem za Vaše rady.

maximálne 100 znakov, detaily k otázke môžete zapísať v ďalšom kroku

Články

Poistenci, preverte si, koľko vám na očkovanie prispeje vaša poisťovňa
Povinné očkovanie je plne hradené štátom. Niektoré vakcíny nám však lekár môže iba odporúčať a my si za nich musíme zaplatiť. Zdravotné poisťovne preto ponúkajú svojim klientom rôzne benefity.
Nezaočkovaných musí lekár nahlásiť úradom
Očkovanie pomáha chrániť spoločnosť, napriek tomu je pre mnohých strašiakom.
Akú penziu by ste dostali ihneď a o koľko by narástol váš dôchodok, ak by ste popri ňom aj pracovali
Do dôchodku už nie je ďaleko a vy zvažujete, čo sa vám viac vyplatí. Pozrite si konkrétne príklady z praxe, aký by vám vyšiel predčasný dôchodok, koľko by ste dostali po dosiahnutí dôchodkového veku a o koľko by vám vrástla penzia, ak by ste popri nej chodili aj do práce.
Ktoré značky áut sa opotrebúvajú najpomalšie a ktoré sa aj po ojazdení oplatí i havarijne poistiť?
Majitelia starších vozidiel často zvažujú, či treba mať popri povinnej zákonnej poistke aj tú havarijnú. Na isté modely sa to oplatí, na iné nie.
Návrh za 300 miliónov eur padol. Zvýšený prídavok na dieťa nebude
Plénum pri návrhu na skrátený režim pri prídavku na dieťa nebolo uznášaniaschopné ani na druhý pokus