práca nadčas

Dobrý deň,
chcela by som sa informovať ohľadom práce nadčas kedy môže zamestnávateľ nariadiť prácu nadčas 400 hodinami v kalendárnom roku?

Poruší zamestnávateľ zákon, keď zamestnancovi nariadi viac ako 150 hodín nadčas a tento nadčas si vyčerpá formou náhradného voľna?

Ide o predaj v predajni počas víkendov po dobu 7. mesiacov (apríl - október)

Ďakujem

maximálne 100 znakov, detaily k otázke môžete zapísať v ďalšom kroku