Predaj rozostavanej nehnuteľnosti a DPH

Predali sme rozostavanú nehnuteľnosť a v kúpno-predajnej zmluve nie je uvedené, či predajná cena je s DPH alebo bez DPH. Chcem sa spýtať ako máme fakturovať DPH, navýšiť predajnú cenu o DPH alebo znížiť o DPH.
Ďakujem za odpoveď.

maximálne 100 znakov, detaily k otázke môžete zapísať v ďalšom kroku

Články

Vie vaša firma zabezpečiť ochranu pri práci. Nezanedbala tieto zásady?
Aj pád z malej výšky na tvrdý povrch dokáže spôsobiť vážne, až smrteľné zranenia. Pády z výšok sú jednou z najčastejších príčin pracovných úrazov.
Susedské zvady riešia viaceré orgány
Ľudia ako vlastníci by sa mali zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažovali iných. To hovorí zákon o susedských sporoch. Ako sa to detailne premieta do praxe a ako spory riešiť, objasňujú experti.
Kódexy sa ujali, ale ďalej sa dolaďujú
Takmer dva roky naše civilné súdy riadia nové pravidlá. Od júna 2016 totiž platí rekodifikovaný Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok a Správny sporový poriadok. Hoci na hodnotenie je priskoro, je jasné, že katastrofické scenáre sa nekonajú, systém však treba dolaďovať, tvrdí profesor Marek Števček, prorektor Univerzity Komenského v Bratislave pre legislatívu.
V zmluvách k spotrebiteľským úverom je zmena. Pozrite sa aká
Dve strany vo vzťahu k spotrebiteľskému úveru často proti sebe stoja len preto, že v zákone sú nejednotnosti, ktoré si každý vyloží po svojom a pre seba.
Dlžíte Sociálnej poisťovni? Požiadajte o splátkový kalendár, teraz dostanete viac času
Ak máte dlh voči Sociálnej poisťovni, môžete žiadať o splátkový kalendár.