Predaj rozostavanej nehnuteľnosti a DPH

Predali sme rozostavanú nehnuteľnosť a v kúpno-predajnej zmluve nie je uvedené, či predajná cena je s DPH alebo bez DPH. Chcem sa spýtať ako máme fakturovať DPH, navýšiť predajnú cenu o DPH alebo znížiť o DPH.
Ďakujem za odpoveď.

maximálne 100 znakov, detaily k otázke môžete zapísať v ďalšom kroku