Predčasné vybratie dôchodku z Nemecka

Dobrý deň, chcem sa informovať o možnosti vytiahnutia financií “odložených” v nemeckom dôchodkovom systéme predčasne. Totiž som sa dopočul o možnosti kedy človek po odpracovaní určitej doby t.j. 2 roky, môže požiadať o vyplatenie dôchodku takzvane “na ruku”. Je to pravdivá skutočnosť?
Ďakujem

maximálne 100 znakov, detaily k otázke môžete zapísať v ďalšom kroku

Články

Obdarovaný môže dar odmietnuť
Darovať je možné hnuteľný aj nehnuteľný majetok. Pri hnuteľnom je potrebné spísať darovaciu zmluvu len vtedy, ak by malo k odovzdaniu daru dôjsť s časovým odstupom. Pri nehnuteľnom majetku však musíte darovaciu listiny podpísať vždy. O príkladoch z praxe hovoria odborníci.
Firmy hľadajú nové formy financovania
Financovanie rozvoja biznisu ponúka viacero možností. Z vlastných zdrojov alebo od rodiny. Takto začína s podnikaním väčšina podnikateľov.
Advokáti sa sťažujú: absolventi škôl nie sú pripravení na prax
Pripravenosť absolventov práva na povolanie je podľa advokátskych kancelárií veľmi slabá. Univerzity si to uvedomujú.