predkupné právo

Dobrý deň.
Pri dodatočnom dedičskom konaní po mojej babke dedičia uzavreli o vysporiadaní dohodu:
Jedná sa o nehnuteľnosti- ornú pôdu, ktorú som nadobudla do vlastníctva ja, s povinnosťou vyplatiť ostatným ustupujúcim spoludedičom sumu pripadajúcu na ich zákonný podiel.Za účelom zabezpečenia pohľadávok voči mojej osobe ako nadobúdateľovi vzniklo v zmysle parg.23 ods. 6 zákona č.180/1995 Z.z. zákonné záložné právo a predkupné právo na zdedené nehnuteľnosti, ktoré mám zapísané v LV. Po ukončení dedičstva som uzatvorila nájomnú zmluvu s družstvom, kde sa orná pôda nachádza. Každý rok mi družstvo vyplatí nájom a ja zas vyplácam spoludedičov. Pretože sa jedná o malú sumu /33 Eur/ a velký počet dedičov /23 osob/ rozhodla som sa predať ornú pôdu družstvu s tým, že im samozrejme vyplatím ich podiel. Poslala som všetkým spoludedičom výzvu na uplatnenie predkupného práva doporučene na doručenku. Okrem jedného spoludediča, ktorého sa nevieme dopátrať kde žije./údajne v Českej republike/ V prípade že nikto z uvedených spoludedičov neprejaví záujem ornú pôdu kúpiť, môžem ju predať družstvu aj keď nemám od jedného potvrdené že som mu výzvu poslala? Budem niekomu predkladať doručenky o zaslanej výzve? ak áno , čo mám urobiť keď sa nemôžem dopátrať jedného dediča? Môžem to vôbec predať? Som zúfalá , mám ťarchu na LV, ktorú nechcem zanechať mojim deťom. Prosím poradte mi ako sa toho zbaviť v zmysle zákona. ďakujem

maximálne 100 znakov, detaily k otázke môžete zapísať v ďalšom kroku

Články

Chcete sa zamestnať v doprave? Tu sú voľné miesta
Je Vaším odborom doprava a premýšľate, že chcete zmeniť miesto? Pozrite si tipy na zaujímavé pracovné možnosti. Prehľad sme pripravili v spolupráci s portálom ISTP. sk.
Zriadenie elektronických stránok pre mladistvých umožní zákon o e-Governmente
Prvého augusta začne platiť novela zákona o e-Governmente. Dotkne sa viacerých oblastí.
Opatrovať seniora môže i príbuzný
Ak sa rozhodnete, že chcete opatrovať niektorého z rodičov, môžete ho ubytovať vo verejnom či neverejnom zariadení. Ako samoplatca však stráca nárok na príspevky od štátu.
Odvody začnú platiť tisíce živnostníkov
Podnikáte na živnosť alebo ste samostatne zárobkovo činnou osobou? Podávali ste daňové priznanie v riadnom termíne do konca marca? V týchto dňoch by ste sa mali dozvedieť o výške, v akej budete ďalej platiť odvody do Sociálnej poisťovne alebo či vám povinnosť platiť ich zanikne. Prvú platbu musíte uhradiť za júl do 8. augusta.
Seniori budú pri zmluvách chránení
Najmä seniori podľahnú rôznym lákavým ponukám alebo sa neuvážene zadlžujú cez nebankové spoločnosti. Situáciu by mala zmeniť pripravovaná veľká reforma opatrovníctva. Hovoríme o nej s Editou Pfundtner, štátnou tajomníčkou ministerstva spravodlivosti, a Robertom Dobrovodským zo sekcie legislatívy.