Prenájom bytu - sú možné 40% paušálne náklady po odpočítaní nákladov na energie?

Prenajímam 3 nehnuteľnosti bez živnosti a bez zahrnutia do majetku. Náklady na energie si platí každý nájomca svojím menom priamo dodavateľovi energií, aby tieto platby išli mimo mňa a nezvyšovali môj príjem z nájmu.Ja si uplatňujem 40% paušálne náklady pre daň z príjmu.Jedna z 3 nehnuteľností je ale malý byt, v ktorom sa často menia nájomníci. Aby som sa vyhol častým zmenám mien odberateľov u dodávateľov energií, zmenil som len u tohto bytu spôsob platieb za energie a nájomnú zmluvu nasledovne.Energie platím ja svojím menom a nájomné v zmluve som rozdelil na Daľšie náklady (čo sú v podstate energie) a CENU PRENÁJMU.Ako príjem v daňovom priznaní uvádzam len CENU PRENÁJMU, ktorý znižujem o 40% paušálnych nákladov spolu s ostatnými nehnuteľnosťami. Takto to bolo niekde doporučené, ale neviem to už nájsť.Časť nájomnej zmluvy vyzerá nasledovne:1./ Cena nájmu:  Cena prenájmu pre daňové účely prenajímateľa je 144,82 Eur mesačne. Je vypočítaná ako príjem od nájomcu (290 Eur mesačne) mínus náklady prenajímateľa podľa bodu2 (149,05 Eur mesačne).2./ Ďalšie náklady:  Za byt uhrádza prenajímateľ mesačne 116,18 Eur správcovi  domu (OSBD Žilina), 29,87 Eur sk za elektrinu(SSE Žilina), 3 Eur za plyn (SIPO), to je spolu 149,05 Eur mesačne. Mne nájomca posiela na účet 290 Eur a ja priznávampríjem len 144,82 Eur.Je to správne?Ak nie, a chcem si zachovať 40% paušálne náklady kvôli ostatným prenájmom musím to riešiť len neustálym prehlasovaním odberateľov u dodavateľov energií? Samozrejme nechcem zvyšovať svoj príjem o energie nájomcu. 

maximálne 100 znakov, detaily k otázke môžete zapísať v ďalšom kroku

Články

Úpravy v daňových či účtovných pravidlách. Ako ich komentuje expertka
Výpočet najdôležitejších noviniek v daňovej a účtovnej oblasti sa dozviete v dnešnej pondelkovej prílohe Hospodárskych novín – HN SERVIS.
Ako zabezpečiť deti? Odkladajte im rodinné prídavky
Založiť si rodinu a dobre sa o ňu postarať, to sú podľa agentúry Focus najdôležitejšie sny a túžby Slovákov.
Toto je 30 najdôležitejších zmien v daniach v roku 2020
Od januára prichádza množstvo daňových úprav najmä v prospech drobných podnikateľov.
Komu sa oplatí predčasný starobný dôchodok
Predčasný starobný dôchodok slúži na zabezpečenie príjmu občana v preddôchodkovom veku.
Blogeri: ako zarábať legálne
Blogovaním či zverejňovaním článkov alebo fotiek na internete si privyrába – alebo ich má aj ako hlavný zárobok – kadekto. Ako je to však so zdaňovaním týchto príjmov? Situácie môžu byť rôzne a ich varianty sa často aj kombinujú.