Príspevok k nízkej mzde, krátenie obdobia

Dobrý deň, prosím o radu pre známu, ktorá sa od 01.02.2015 zamestnala. Bola dlhodobo nezamestnaná 7 rokov, z toho približne 6 rokov pracovala na aktivačných prácach. Poberala dávky v hmotnej núdzi. V priebehu mesiaca február sa bola niekoľkokrát informovať u pracovníčky na úrade práce o osobitnom príspevku k nízkej mzde, keďže jej ho sprostredkovateľ práce navrhol. Priniesla potrebné doklady, pracovnú zmluvu so mzdovým výmerom, kde však bola minimálna mzda nižšia ako min.mzda stanovená zákonom. Rozdiel bol cca 2 eura. Pracovníčka jej nedala žiadosť ani len vypísať, s tým, že na príspevok nemá nárok, keďže nespĺňa podmienku minimálnej mzdy. Mala upozorniť zamestnávateľa. Keďže známa pracuje v nemocnici, kde majú tabuľkové platy, ktoré sa nemenia podľa výšky minimálnej mzdy túto možnosť nemala, aby ovplyvnila zamestnávateľa o vyrovnaní na mzdovom výmere. Minimálna mzda jej však bola doplatená v mesačnej mzde, pri vyúčtovaní. Toto však pracovníčke na úrade práce nestačilo a opäť odmietla známej dať vypísať tlačivo so žiadosťou o príspevok. Samozrejme žiadny doklad o odmietnutí nemá, čiže dokázať to nie je možné. V máji sa známej zvýšila mzda o cca 40 eur, opäť šla s novým dekrétom žiadať o príspevok a opäť jej pracovníčka oznámila, že nárok už nemá, keďže si vraj mohla žiadosť uplatniť len v mesiaci, kedy sa zamestnala. Známa napísala námietku na ministerstvo, ktoré šetrením zistilo, že si bohužiaľ písomnú žiadosť nepodala, čím stratila nárok na vyplácanie príspevku počas 12 mesiacov. Odporučili jej ,aby si žiadosť podala opätovne, čo aj ihneď urobila. Dnes jej bolo doručené rozhodnutie, že jej nakoniec síce nárok vzniká, ale len vo výške 63,07 Eur a len na obdobie od 01.10.2015-31.01.2015. Znamená to teda, že obdobie od 01.02.2015 považujú ako keby za premlčané? Nemá nárok na doplatenie aj po zvyšných 8 mesiacov? Jej chyba bola tá, že si nepodala písomnú žiadosť, lenže pracovníčka jej ani len "nedovolila" si žiadosť prevziať, 5 x ju pracovníčka poslala domov, vždy s tou istou informáciou, že nemá nárok. Je nejaká šanca, ak sa odvolá? Alebo je to zbytočné a bude mať nakoniec problém dostať aj príspevok za tie 4 mesiace, pretože pravdepodobne ak sa odvolá príspevok za tie 4 mesiace jej nezačnú vyplácať, keďže rozhodnutie nenadobudne právoplatnosť.
Ako môže bežný občan, ktorý nemá doma počítač a internet postupovať v týchto prípadoch, keď je skutočné odkázaný len na zamestnankyňu úradu a má voči nej dôveru?

maximálne 100 znakov, detaily k otázke môžete zapísať v ďalšom kroku

Články

Poistenci, preverte si, koľko vám na očkovanie prispeje vaša poisťovňa
Povinné očkovanie je plne hradené štátom. Niektoré vakcíny nám však lekár môže iba odporúčať a my si za nich musíme zaplatiť. Zdravotné poisťovne preto ponúkajú svojim klientom rôzne benefity.
Nezaočkovaných musí lekár nahlásiť úradom
Očkovanie pomáha chrániť spoločnosť, napriek tomu je pre mnohých strašiakom.
Akú penziu by ste dostali ihneď a o koľko by narástol váš dôchodok, ak by ste popri ňom aj pracovali
Do dôchodku už nie je ďaleko a vy zvažujete, čo sa vám viac vyplatí. Pozrite si konkrétne príklady z praxe, aký by vám vyšiel predčasný dôchodok, koľko by ste dostali po dosiahnutí dôchodkového veku a o koľko by vám vrástla penzia, ak by ste popri nej chodili aj do práce.
Ktoré značky áut sa opotrebúvajú najpomalšie a ktoré sa aj po ojazdení oplatí i havarijne poistiť?
Majitelia starších vozidiel často zvažujú, či treba mať popri povinnej zákonnej poistke aj tú havarijnú. Na isté modely sa to oplatí, na iné nie.
Návrh za 300 miliónov eur padol. Zvýšený prídavok na dieťa nebude
Plénum pri návrhu na skrátený režim pri prídavku na dieťa nebolo uznášaniaschopné ani na druhý pokus