Prístup na pozemok

Jediná prístupová cesta v chatovej oblasti bola po desaťročia používaná obyvateľmi, kde bol jeden z vlastníkov neznámy. Odrazu sa nový vlastník hlási ku svojim pozemkom, nakoľko desaťročia používaná cesta je zapísaná v katastri ako trvalo trávnatý porast a nie cesta. Všetci obyvatelia sa obracajú na obec a starostu ako je možné stratiť prístupovú cestu. Prosím akým úradným spôsobom môžeme požiadať obec o zmenu druhu pozemku na "cestu" a prevedení pozemku na obec. Vecné bremeno na právo prechodu a prejazdu by bolo možné zriadiť iba súdnou cestou, nie dohodou. Ale mi túto cestu užívame roky a nielen mi, ale aj Štátne lesy a obec. Obe majú na časti cesty svoje vlastnícke práva. K všetkým objektom sú vydané stavebné povolenia a kolaudácie, takže si myslíme nakoľko boli vydané pred 25 rokmi, že vtedy bez prístupovej cesty sa to vydať nedalo. Kde máme dohľadať, že nám cesta prináležala a prináleží a má nám ju vysporiadať obec?

maximálne 100 znakov, detaily k otázke môžete zapísať v ďalšom kroku

Články

Poistenci, preverte si, koľko vám na očkovanie prispeje vaša poisťovňa
Povinné očkovanie je plne hradené štátom. Niektoré vakcíny nám však lekár môže iba odporúčať a my si za nich musíme zaplatiť. Zdravotné poisťovne preto ponúkajú svojim klientom rôzne benefity.
Nezaočkovaných musí lekár nahlásiť úradom
Očkovanie pomáha chrániť spoločnosť, napriek tomu je pre mnohých strašiakom.
Akú penziu by ste dostali ihneď a o koľko by narástol váš dôchodok, ak by ste popri ňom aj pracovali
Do dôchodku už nie je ďaleko a vy zvažujete, čo sa vám viac vyplatí. Pozrite si konkrétne príklady z praxe, aký by vám vyšiel predčasný dôchodok, koľko by ste dostali po dosiahnutí dôchodkového veku a o koľko by vám vrástla penzia, ak by ste popri nej chodili aj do práce.
Ktoré značky áut sa opotrebúvajú najpomalšie a ktoré sa aj po ojazdení oplatí i havarijne poistiť?
Majitelia starších vozidiel často zvažujú, či treba mať popri povinnej zákonnej poistke aj tú havarijnú. Na isté modely sa to oplatí, na iné nie.
Návrh za 300 miliónov eur padol. Zvýšený prídavok na dieťa nebude
Plénum pri návrhu na skrátený režim pri prídavku na dieťa nebolo uznášaniaschopné ani na druhý pokus